Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, zei na een telefoontje met premier Boris Johnson dat de verschillen ‘groot’ waren, terwijl Johnson ze omschreef als ‘significant’.

Gespreksronden

Ondanks meerdere gespreksronden, waaronder twee weken van ‘intense’ bijeenkomsten die woensdag eindigden, lieten beide leiders weten dat ze nog van mening verschillen over belangrijke kwesties, waaronder visserij en mechanismen om eerlijke concurrentie tussen Britse en Europese bedrijven te garanderen.

‘Er is enige vooruitgang geboekt, maar er blijven grote verschillen, vooral op het gebied van gelijke concurrentievoorwaarden en visserij. Onze teams zullen volgende week hard blijven werken’, twitterde Von der Leyen.

Johnson zei dat de onderhandelingsteams maandag opnieuw in Londen zullen bijeenkomen ‘om de inspanningen om tot een deal te komen te verdubbelen’, aldus een woordvoerder van Downing Street. ‘De premier verklaarde dat, hoewel er enige vooruitgang is geboekt in de recente discussies, er aanzienlijke verschillen blijven bestaan ​​op een aantal gebieden, waaronder het zogenoemde gelijke speelveld en visserij’, aldus de woordvoerder.

Inspanning

Beide leiders gaven aan dat ze hebben afgesproken ook persoonlijk contact te houden, wat duidt op een verhoogde politieke inspanning om een ​​nieuw handelspartnerschap te bewerkstelligen voordat Groot-Brittannië op 31 december een overgangsperiode na de brexit beëindigt.

Vóór die tijd zijn er enkele weken nodig voordat een verdrag door beide partijen is doorgelicht en geratificeerd. Waarnemers hebben gezegd dat het wel heel krap wordt als er voor medio november geen akkoord wordt bereikt.