Directeur Bart Jan Koopman van Evofenedex denkt dat met Biden meer perspectief ontstaat op een betrouwbaar en werkend internationaal handelssysteem. Dat kan bijvoorbeeld door het vertrouwen in internationale spelregels te herstellen en door objectieve geschillenbeslechting via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) weer mogelijk te maken.

Ook een toenadering tussen de economische grootmachten China en de VS en het beslechten van de huidige handelsoorlog kan het klimaat verder verbeteren. Dat zou volgens Koopman weer helpen bij het vinden van de eigen Europese rol in de verhouding met de beide wereldmachten.

Koopman denkt wel dat ook de Democraten zeer kritisch zijn op de rol van China in de wereld, dus grote stappen lijken hier niet waarschijnlijk. ‘Het Amerika onder president Biden zal hopelijk koersen op meer geopolitieke stabiliteit, herstel van de positie van de WTO en het multilaterale handelssysteem en gaan onderhandelen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en VS, en dat verschil kunnen bedrijven zeker gaan merken.’

Nederlandse export

Nederland exporteerde vorig jaar voor bijna 27 miljard euro aan onder andere hightech-producten (zoals gespecialiseerde machines van ASML en chips van NXP), chemische- en aardolieproducten en elektrische apparaten naar de VS. Amerikaanse bedrijven investeren jaarlijks miljarden euro’s direct in de Nederlandse economie en bieden met ruim 2.800 bedrijven in Nederland aan meer dan 200.000 mensen werk.

Joe Biden heeft meer op met internationale samenwerking en vrijhandel dan Donald Trump. Om die reden is het goed dat de Democraat zaterdag als winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen uit de bus is gekomen, zegt branchevereniging voor de technologische industrie FME in een reactie op de uitslag. Toch verwacht de FME met Biden in het Witte Huis geen enorme koersverandering, zeker niet wanneer de nieuwe president geen meerderheid in de Senaat heeft die hem in staat stelt zijn eigen beleid te voeren.

De organisatie wijst erop dat de internationale handel en samenwerking onder Trump steeds meer onder druk zijn komen te staan. Amerikaanse importheffingen op onder andere staal hebben de Nederlandse industrie daarbij hard geraakt. ‘Het ‘America First’-adagium van president Trump stelde dat Amerika zichzelf economisch moet beschermen ten koste van andere landen. Dit terwijl Joe Biden zich beter lijkt te realiseren dat uiteindelijk iedereen profiteert van vrijhandel’, aldus de FME.

Normaliseren

Hoogleraar economie Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit Rotterdam verwacht dat onder Biden de internationale verhoudingen weer zullen normaliseren, nadat die juist op scherp werden gezet door Donald Trump. Jacobs denkt dat de handelsoorlog met China zal worden gestaakt. Ook zal Biden de banden met de NAVO weer aanhalen en het klimaatakkoord van Parijs onderschrijven, wat hij overigens al had aangekondigd. ‘De VS zullen weer de leider van het vrije Westen worden’, aldus Jacobs.

‘Onder Biden zal de internationale handel in rustiger vaarwater komen, met minder onzekerheid. De VS zullen een meer pro-wereld houding aannemen waardoor meer vertrouwen in de economie komt, wat absoluut heel belangrijk is’, vult Arnoud Boot, hoogleraar economie van de Universiteit van Amsterdam, aan. Hij verwacht juist niet dat de Chinees-Amerikaanse handelsspanningen sterk zullen afzwakken omdat Biden gedwongen zal zijn te laten zien dat hij hard optreedt tegen China. Ook blijven de VS volgens Boot een op zichzelf gericht land, ook onder Biden.

Koopkracht

Beide hoogleraren denken verder dat de nieuwe president meer zal gaan doen om de koopkracht van de middenklasse en lagere inkomens te verbeteren, terwijl ook meer wordt geïnvesteerd in onderwijs en infrastructuur. Dat zou de binnenlandse consumptie kunnen aanwakkeren, wat ook leidt tot grotere import uit het buitenland. Een exportland als Nederland profiteert daarvan. Jacobs voegt daaraan toe dat Nederland een zeer belangrijke investeerder is in de VS en dat een sterkere Amerikaanse economie dan ook positief is voor Nederlandse beleggingen en investeringen in het land.

ING-econoom James Knightley, een expert op het gebied van de Amerikaanse economie, is eveneens van mening dat Biden meer wil samenwerken met internationale handelspartners en bondgenoten. Ook heeft Biden plannen uitgesproken voor een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzamere energiebronnen. Dat kan gunstig uitpakken voor Europese en ook Nederlandse bedrijven aangezien zij ervaring hebben met het opwekken van duurzame vormen van energie.