De gemiddelde dagproductie van de industrie kwam 2,5 procent lager uit dan in november 2019. Dat is de kleinste afname sinds het begin van de crisis in maart. In maanden als april en mei was nog sprake van productiedalingen van meer dan 10 procent.

Ongeveer de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerden in november weer meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral de chemie groeide sterk.

Het CBS keek ook naar het vertrouwen van producenten. In december waren industriële ondernemers opnieuw minder negatief. Het producentenvertrouwen bereikte de hoogste stand na maart. Ondernemers waren vooral beter te spreken over de verwachte bedrijvigheid.