Het verhogen van de diversiteit in de branche is voor Willem de Vries, directeur van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), al jaren een belangrijk punt van aandacht. ‘Niet voor niets ondertekenden we het diversiteitscharter, waarmee we ons sterk maken voor meer vrouwen in de transportsector. Discriminatie in de zin van selectie op afkomst was vroeger naar mijn idee meer een item dan nu. Zeker in de grote steden is het inmiddels vanzelfsprekend dat bedrijven een mix van autochtone en allochtone medewerkers in dienst hebben. Het is een afspiegeling van de samenleving.’

Ondanks dat De Vries dus een toename van diversiteit in de sector ziet, wil hij daarmee niet zeggen dat (stage)discriminatie niet voortkomt. ‘Het zit soms in subtiliteiten. Als een kandidaat te horen krijgt dat de voorkeur wordt gegeven aan een andere kandidaat, weet je natuurlijk niet of dat te maken heeft met afkomst. Het is ook een subjectief oordeel van die persoon. Ik vind het daarom heel goed dat er een meldpunt is waar mensen eventuele stagediscriminatie kunnen melden. Ik zie het als een rol van STL om te zorgen dat iedereen die dat wil, moet kunnen werken in de transport en logistiek. Zeker bij een gespannen arbeidsmarkt neemt de diversiteit toe.’

Passie

Erkend leerbedrijf Frans de Wit, een onafhankelijke logistiek serviceprovider voor chemicaliën en koelgassen, leidt op dit moment geen stagiaires op, maar ‘van de drie stagiaires die we in het verleden hadden, had er één een migrantenachtergrond’, vertelt human resources manager Laura Puiman. ‘Afkomst is voor ons niet belangrijk. Wij zoeken in stagiaires vooral de motivatie om bij ons bedrijf een stage te komen lopen en een bewustzijn van de functie en van de organisatiefactoren.’ Puiman hoort in de wandelgangen soms wel over (stage)discriminatie. ‘Ik denk zelf dat er wel gediscrimineerd wordt in Nederland, maar zie dat als een breder maatschappelijk probleem.’

Ook een expediteur in het noorden van het land, die anoniem wil blijven, herkent zich niet in het beeld dat er sprake zou zijn van stagediscriminatie in de branche. Wel geeft hij aan dat het noorden van Nederland multicultureel minder divers is dan het westen, waardoor het dus ook minder vaak aan de orde is. Selectiecriteria voor goede stagiairs zijn voor dit bedrijf vooral of iemand gedreven is en passie heeft voor transport. Een woordvoerster van een ander bedrijf, dat is gespecialiseerd in koeriersdiensten en gevestigd is in het zuiden van het land, geeft aan juist veel medewerkers in dienst te hebben van niet-Nederlandse afkomst. Ook zij wil anoniem blijven, maar meldt wel dat ze het een goed initiatief vindt dat er middels een campagne extra aandacht is voor stagediscriminatie. Toch vraagt zij zich af of het in deze sector een hot item is, want, stelt zij: ‘Juist in deze branche met flinke personeelstekorten kunnen werkgevers het zich niet permitteren om heel selectief te zijn.’

Achternaam

Een logistiek bedrijf uit Twente heeft elk jaar vijftien tot twintig stagiaires in huis. Op dit moment zijn er acht studenten, met verschillende achtergronden en van verschillende opleidingen. Ook bij dit bedrijf wordt bij de selectie vooral gekeken naar de potentie van de student, in plaats van naar het land van afkomst, aldus de dienstverlener. Ook hier is discriminatie kennelijk een gevoelig onderwerp, want ook de woordvoerster van deze HR-afdeling wil niet met haar naam in de krant. Ze is zelf van niet-Nederlandse afkomst en vertelt: ‘Ik ben na het afronden van mijn opleiding, nu negen jaar geleden, gestart bij dit bedrijf en werk hier nog steeds. Daardoor heb ik niet gesolliciteerd bij andere bedrijven en heb ik bijvoorbeeld niet ervaren of mijn buitenlands klinkende achternaam een struikelblok zou kunnen zijn. Ik geloof wel dat er bedrijven zijn die een onderscheid maken op basis van afkomst, maar denk ook dat dit probleem door de jaren heen al is verminderd. Binnen onze organisatie heb ik in ieder geval nooit discriminatie ervaren.’

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) laat weten dat er binnen het marktsegment transport en logistiek ruim 12.000 erkende leerbedrijven zijn. Woordvoerder Floor van Aerde: ‘In 2019 zijn er 42 meldingen bij het meldpunt stagediscriminatie binnen gekomen. Wij denken echter dat het in de praktijk vaker voorkomt en dat dit aantal slechts het topje van de ijsberg is. Wij bieden leerbedrijven daarom tipkaarten met adviezen rondom de thema’s ‘sociale veiligheid op de werkvloer’ en ‘leerklimaat’.’

Kies mij

Uit cijfers van april 2020 van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat zo’n 1 op de 10 stagezoekers denkt gediscrimineerd te worden. De stagezoekers kunnen hun klacht bij het al eerder voor dit doel opgerichte meldpunt neerleggen. Om stagediscriminatie terug te dringen, start binnenkort ook een pilot waarbij de stages door de school worden toegewezen en studenten dus niet zelf hoeven te solliciteren naar een plek. Daarnaast vraagt de nieuwe campagne ‘Kies mij’ meer aandacht voor het thema.