Volgens ABN Amro profiteert de sector nu van het krachtige herstel van de internationale handel en de industriële productie. Wel wijst de bank erop dat logistieke ketens voorlopig nog ontregeld zullen zijn door de coronapandemie. Een deel van de sector kampt met de gevolgen van de sluiting van de evenementenbranche, de horeca en de niet-essentiële winkels.

Een groot deel van de branche is volgens ABN Amro al terug op het niveau van vóór de crisis. Zo zijn de bewegingen in het wegvervoer grotendeels terug op het oude niveau. De beladingsgraad ligt daarbij wel lager, doordat de horeca en niet-essentiële winkels mondjesmaat worden bevoorraad. Hier staat tegenover dat er extra vraag is naar transportdiensten vanuit supermarkten, webwinkels en pakketbezorgers. Ook het herstel van de industrie zorgt voor hogere volumes, blijkt uit de prognose. Na een krimp (-1%) in 2020 wordt dit jaar een groei van 1% verwacht.

Met spoed

De binnenvaart is in het vierde kwartaal hersteld en kan in 2021 met 1% groeien, aldus ABN Amro. De zee- en kustvaart herstelden na een forse krimp (-7,5%) eveneens, mede door een sterke vraag naar containercapaciteit. De bank verwacht in 2021 een groei van 4%. Ook de luchtvracht zit na een slecht jaar (-6,2%) in 2021 in de lift (+7%).

Er is veel vraag naar luchtvracht doordat toeleveringsketens zijn ontregeld en veel bedrijven goederen met spoed willen transporteren. De tarieven zijn erg hoog doordat het aantal passagiersvluchten veel lager is dan vóór de pandemie en deze eerder ongeveer de helft van alle luchtvracht meenamen, zo schrijft ABN Amro. De bank vermoedt dat de situatie vanaf de zomer kan normaliseren als deze vluchten weer toenemen. Postbezorgers en koeriers profiteerden van de onstuimige groei in de pakkettenmarkt. Dit jaar vlakt de groei daarin af, maar nog altijd verwacht ABN Amro 3% groei.

De bank verwacht dat de transportsector zal profiteren van het herstel dat waarschijnlijk vanaf de zomer intreedt. Albert Jan Swart, sectoreconoom Transport & Logistiek bij ABN Amro: ‘Nu hebben bedrijven die betrokken zijn bij de logistiek rond evenementen, niet-essentiële winkels en de horeca nog last van de lockdown. Naar verwachting zullen deze sectoren in de zomer weer open kunnen, als genoeg mensen zijn gevaccineerd.’

Stikstofcrisis

Tegelijkertijd verwacht Swart dat de sector te maken krijgt met de gevolgen van de stikstofcrisis. ‘Zo neemt de bouwproductie in 2021 met 3,5% af, waardoor minder bouwmaterialen nodig zijn.’ Het remt volgens hem het herstel in de binnenvaart en het wegvervoer.

‘Bovendien tekenen de structurele gevolgen van de brexit zich af. De douanecontroles veroorzaken vertraging aan de grens en dat bekent voor sommige bedrijven aanzienlijk omzetverlies, bijvoorbeeld doordat trailers en vrachtwagens niet efficiënt kunnen worden ingezet’, aldus Swart.

Verdozing

In een prognose van ABN Amro over winkelvastgoed en kantoren stelt de bank dat grotere distributiecentra na de coronacrisis hun beste tijd gehad hebben, terwijl kleine distributiecentra in de buurt van steden juist terrein lijken te winnen. ABN Amro denkt dat als gevolg van de pandemie over het algemeen kleinere gebouwen steeds meer in trek zullen raken ten koste van grote locaties. Dat geldt dan voor zowel kantoren en winkels als logistieke en industriële gebouwen.

‘In steden worden de eisen steeds strenger als het gaat om hoe goederen de stad inkomen, bijvoorbeeld elektrisch. Het is dan gunstiger om kleinere distributiecentra aan de rand van de stad te plaatsen, om zo efficiënter goederen de stad in te krijgen’, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom vastgoed bij ABN Amro.

Ook is er volgens Buijs veel discussie rondom de zogeheten verdozing van het landschap: massale eenvormige distributiecentra zoals die de afgelopen jaren zijn gebouwd als gevolg van de groei van onlineverkopen. Dat soort grote hallen krijgen minder makkelijk een vergunning, signaleert de bank. De gebouwen die wel een vergunning krijgen, worden kleiner. ‘Dit geeft aan dat er minder vraag naar grote gebouwen is of dat het steeds moeilijker wordt om voor dit soort gebouwen een vergunning te krijgen’, schrijft de bank.

Werkloosheid

Een derde reden dat kleinere gebouwen in trek zijn, is volgens de bank de spreiding van het risico voor de vastgoedeigenaar. Kleinere gebouwen hebben vaak meerdere huurders, soms van verschillende sectoren. Diversiteit aan huurders en sectoren is gunstiger dan één grote huurder voor één pand, legt Buijs uit.

Thuiswerken leidt daarnaast ook tot een minder grote behoefte aan kantoorruimte. Deze trend zal worden versterkt door de toenemende werkloosheid, denkt ABN Amro. Kleine kantoren zijn in trek bij grote bedrijven waar minder kantoorruimte nodig is en kleine bedrijven waar thuiswerken minder makkelijk is. Bij winkels ziet de bank een vergelijkbare ontwikkeling. ‘Zo verwachten we dat de leegstand in binnensteden waar veel grote winkels zijn, in 2022 zal toenemen’, zegt Buijs.

Dit jaar krimpt de vastgoedsector met 4%, komend jaar zal de sector met 1,5% groei langzaamaan herstellen, schrijft de bank. Ook de waarde van kantoorvastgoed komt door corona in het gedrang: deze zal dit jaar licht dalen en in 2022 maar heel gering herstellen. De vooruitzichten voor winkelvastgoed blijven somber, vanwege de sluiting van fysieke winkels. In die sector zal de waarde zowel dit jaar als komend jaar afnemen.