Er is binnen de transport- en logistieke sector al enkele jaren sprake van een toenemende consolidatieslag om via fusies en overnames schaalgrootte en winstoptimalisatie te bereiken. Wie denkt dat de ondernemers tijdens de pandemie pas op de plaats hebben gemaakt, heeft het mis, laat het onderzoek van Aeternus zien. Zelfs in de moeilijke eerste maanden van de coronacrisis heeft ‘die activiteit niet stil gelegen’, aldus de onderzoekers.

Door de brexit, de stikstof- en PFAS-problematiek en de coronapandemie blijkt er volgens de transportanalisten zelfs ‘in toenemende mate behoefte aan schaalvergroting om zo synergievoordelen te behalen en daardoor de concurrentiepositie te verbeteren en toekomstbestendiger te worden’. Ze verwachten dat door het coronavirus uiteindelijk juist meer fusies en overnames tot stand zullen komen, ‘al dan niet noodgedwongen doordat kleinere bedrijven het hoofd niet boven water kunnen houden’. De huidige transportmarkt biedt de grotere gezondere bedrijven een kans om kleine noodlijdende partijen voor een prikje op te kopen, stellen ze.

Neele-Vat

In het overzicht valt bijvoorbeeld op dat wegvervoerder Van Staalen de Vries in de onderzochte periode binnen zes maanden twee overnames heeft gepleegd. Ook De Winter Logistics, Nijhof-Wassink, AB Texel Group en Neele-Vat Logistics deden in een relatief korte tijd diverse acquisities.

De overnames die het meest in het oog springen, zijn de overname van 80% van de aandelen van KLG Europe door de Chinese expediteur Sinotrans (de overige 20% worden medio 2021 overgedragen), Vos Logistics dat Snel Shared Logistics na een jarenlange samenwerking overnam en Kuehne + Nagel dat Koninklijke Rotra’s wegtransport en logistieke activiteiten heeft overgenomen terwijl Rotra Air & Ocean doorgaat als zelfstandig digitaal expediteur. AB Texel Group deed meerdere overnames in de onderzochte periode, zoals Van Wieren International en het agrarisch transport van Van Leendert.

Opvallend noemt Aeternus verder dat van de vijf bedrijven uit de top 5 van best financieel presterende bedrijven alleen de koploper, DFDS, in de betreffende periode een overname heeft gedaan. Het Deense ferry- en transportbedrijf kocht Huisman Group te Wijchen, een aanbieder van groupage en contractlogistiek die zich richt onder meer richt op het tijdkritische vrachtvervoer tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en die daarmee aansluit op het logistiek pakket van de rederij op de Britse markt.

Veel fusies

Volgens Aeternus zijn het vooral strategische partijen die tijdens de crisis de beurs trekken om branchegenoten over te nemen en zo synergievoordelen te behalen. Financiële investeerders ontbreken grotendeels in het rijtje kopers. ‘Reden is mogelijkerwijs de geringe marge op bedrijven in de transport- en logistieke sector,’ concluderen de onderzoekers voorzichtig.

In de onderzochte periode waren er verder opvallend veel fusies. In totaal telden de transportanalisten er twaalf, tegen slechts twee in de periode ervoor. Hartman Expeditie presteerde het zelfs om twee keer te fuseren, in januari 2020 met Brinkman Trans Holland en een maand later met J.P. Vis & Zn.

Het grote aantal fusies bevestigt volgens de transportonderzoekers de behoefte bij veel logistieke ondernemers om ‘in onzekere tijden en uitdagende (economische) omstandigheden’ rugdekking te zoeken. ‘Wat opvalt, is dat er veelal een samenwerking bestond tussen partijen alvorens de krachten werden gebundeld.’

‘DFDS best renderende transportbedrijf’

DFDS Logistics was vorig jaar de financieel best presterende logistieke dienstverlener van Nederland. Dat stelt corporate finance-specialist Aeternus in zijn jaarlijkse financiële top 50 van Nederlandse transportbedrijven. Base Logistics bezette als hoogste nieuwkomer de tweede plaats en Hsf Distri Holding, eveneens nieuw op de lijst, de derde plek. De dienstverleners Zijderlaan en Dachser Nederland maakten de top 5 van de rangschikking compleet.

Ofschoon de lijst enigszins arbitrair is – uitgangspunt is onder meer de top 100 logistieke dienstverleners 2019 van Logistiek Magazine (minus 26 bedrijven waar ‘onvoldoende cijfers’ van beschikbaar waren) – geeft hij wel een indicatie dat niet altijd schaalgrootte de doorslag geeft om financieel succesvol te zijn. Dat blijkt ook uit de overige criteria voor de rangschikking, zoals arbeidsproductiviteit, operationele winstmarge, brutowinst en winstgevendheid per werknemer.

Volgens Aeternus weten mkb-ers in een ’kostengestuurde branche’ als de transportsector efficiënter te opereren dan de grote partijen, juist door hun geringe omvang. ‘Zij zijn kennelijk in staat om hun logistieke expertise beter en effectiever te vermarkten dan grotere spelers met een brutowinstmarge van 80 miljoen euro en hoger.’