Het aandeel van de bedrijven dat juist zegt te profiteren van de coronacrisis komt uit op 17% en is dus nagenoeg gelijk gebleven vergeleken met een maand eerder: in maart was dit 18%.

Bart Jan Koopman, directeur van Evofenedex, vindt het een hoopvol teken dat het in maart ingezette lichte herstel doorzet in april. Hij verwijst hier onder andere naar het licht gedaalde percentage bedrijven die negatieve gevolgen ondervonden door de coronacrisis. Dat was in maart nog 47% (nu 45%).

Koopman: ‘Maar we blijven wel voortdurend monitoren. Want we zijn er nog lang niet. We horen genoeg geluiden in onze achterban van kleine en grote mkb-bedrijven die het nog steeds een uitdagende markt vinden. Bedrijven met negatieve impact verwachten voor het hele jaar gemiddeld 22 procent% te verliezen. Dat is nog steeds fors.’

49% van de ondervraagde bedrijven geeft aan in het eerste kwartaal van 2021 geëxporteerd te hebben naar het Verenigd Koninkrijk. Daarvan zegt 15% dat de export is toegenomen en 39% geeft aan dat de export is afgenomen. Bij 39% van de bedrijven is de export gelijk gebleven.

Zeevracht

Enerzijds is het omzetverlies te wijten aan vraaguitval, anderzijds aan haperende supply chains, zo blijkt uit de Corona Monitor van april. Nog steeds worden er in de eerste vier maanden van 2021 door meer bedrijven verstoringen genoemd dan in 2020 het geval was.

Zeevracht wordt door respondenten nog steeds genoemd als grootste verstoring, maar is deze maand voor het eerst vanaf januari 2021 niet verder gestegen. Nu geeft 44% van de respondenten aan dat zij last hebben van verstoringen in de zeevracht.

Koopman weet verder van de leden dat ‘zeker ook prijsverhogingen en beschikbaarheid van grondstoffen en het algehele tekort aan chips het herstel in de weg zitten. Daarnaast blijft de corona-situatie in delen van de wereld zeer nijpend.’

De directeur roept de overheid dan ook op om niet te snel te stoppen met de steunpakketten. ‘Bij de vorming van een nieuw kabinet moet verder stevig worden ingezet op het stimuleren van export voor ons toekomstig verdienvermogen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement