Om de ondernemers te helpen om de coronacrisis door te komen heeft de fiscus sinds het begin van 2020 uitstel van betaling verleend. In totaal gaat het om een bedrag van 16 miljard euro voor het Nederlands bedrijfsleven. ABN Amro heeft het uitgesplitst naar de diverse sectoren. Het gaat bij het aangevraagde uitstel om alle vormen van belastingen dus loonheffingen, sociale premies en inkomstenbelasting, maar ook om omzetbelasting.

Wegvervoerders

Bij de transportbedrijven (goederenvervoer over de weg) gaat om een gemiddelde belastingschuld van 141.667 euro per bedrijf. Bij vervoer over water (binnenvaart, shortsea en zeevaart) gaat het om 121.053 euro per bedrijf. Tussenpersonen in het vrachtvervoer, zoals expediteurs, cargadoors en bevrachters, hadden een gezamenlijke fiscale schuld van 135 miljoen euro opgebouwd, grofweg 300.000 euro per bedrijf. Ze zijn op basis van de berekende winstverwachting ruim een jaar bezig om de vordering af te betalen.

De totale logistieke sector (inclusief personenvervoer) stond op 28 februari van dit jaar voor een bedrag van 2,1 miljard euro in het krijt bij de Belastingdienst. Ongeveer 17% van de transportbedrijven heeft uitstel van betaling aangevraagd, dat is veel meer dan gemiddeld in het bedrijfsleven (10%), aldus ABN Amro.

Kanttekening

Ook de gemiddelde belastingschuld in de logistiek is hoog te noemen: ruim 252.000 euro, tegen zo’n 80.000 in het gehele bedrijfsleven. Daar moet je wel een kanttekening bij maken, zegt Albert Jan Swart, sector econoom Transport & Logistiek bij ABN Amro. ‘Ook personenvervoer zit hierbij, zoals luchtvaart en busbedrijven in het openbaar vervoer. Ik schat in dat het goederenvervoer voor een miljard bij de fiscus aan schulden had openstaan.’

De meeste transporttakken zagen sinds de zomer van vorig jaar weer een sterk herstel van de activiteiten. Wegvervoerders wisten alternatieve opdrachten kunnen te halen zoals de bevoorrading van supermarkten en pakketvervoer. ‘De winkels en horeca waren in de zomer open en er was best een sterke opleving qua consumptie. Hoofdzakelijk in het tweede en laatste kwartaal hadden transporteurs het moeilijk.’

De belastingschulden zullen verder stijgen dit jaar, verwacht Swart. ‘We hebben cijfers tot en met februari. Maar omdat in maart, april, mei ook bijna alles stillag, verwacht ik dat de vorderingen nog verder oplopen.’ Hij wijst er verder op dat de ondernemers vanaf oktober van dit jaar moeten gaan betalen, ze hebben daar 36 maanden de tijd voor. De bank is bang dat verschillende logistieke bedrijven hun belastingschulden niet terug kunnen betalen zonder in de financiele problemen te komen.

Swart wijst er al op dat sommige bedrijven, bijvoorbeeld in de evenementenlogistiek, al zijn omgevallen. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om eventueel bij problemen de vastgestelde betalingsperiode van 36 maanden verder op te rekken. Ook zou de NOW-regeling met terugwerkende kracht iets royaler mogen worden, stellen zij. Het kwijtschelden van belastingschulden, zoals president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank in februari voorstelde, achten de onderzoekers niet noodzakelijk.

Zij wijzen er in die context op dat sommige ondernemers netjes hun belasting hebben betaald en daar soms geld van familie voor hebben geleend. Ook zijn er transportondernemers die helemaal geen last hebben gehad van de coronacrisis, maar wel uitstel van betaling hebben aangevraagd.

Pakketbezorging

Dat laatste ziet de bank bij onder meer de pakketbezorgers. In die branche heeft 19% van de bedrijven, gemiddeld 45.000 euro, schuld bij de fiscus terwijl pakketbezorgers het door de populariteit van online-winkelen nog nooit zo druk hebben gehad.

Koeriers als DHL en PostNL hadden in 2020 een topjaar. Swart vermoedt dan ook dat de pakketvervoerders, die een lage vergoeding ontvingen per pakket, het uitstel hebben aangrepen om financieel meer ademruimte te krijgen. ‘De totale belastingschuld bij de pakketbezorgers ligt op 69 miljoen euro. Bedrijven hebben tien maanden nodig om dat af te betalen. Dit heeft niets te maken met de coronacrisis. Vermoedelijk zijn veel pakketbezorgers nauwelijks winstgevend doordat de markt zeer competitief is.’

Verder constateren de onderzoekers dat Nederlandse transportbedrijven mede door de coronacrisis via overnames steeds groter worden. Kleine en financieel zwakke spelers worden opgekocht of zij missen de diepe zakken om de noodzakelijke investeringen te doen in verduurzaming of digitalisering. ‘De coronacrisis zou dus kunnen leiden tot verdere consolidatie’, concludeert Swart voorzichtig.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding