‘Stijging pakketbezorging past bij XXL-plannen Gelderland’

interview

De provincie Gelderland heeft recent ingestemd met een uitbreiding van de bedrijvengrond met 90 hectare, waarvan naar verluidt een groot deel voor de zogenaamde XXL-bedrijven bestemd is. Gedeputeerde Peter Kerris, die onder meer de bedrijventerreinen in portefeuille heeft, over de achtergronden van deze uitbreidingsplannen.

Wat is de reden van deze uitbreiding? Twee jaar geleden leek de provincie op de rem te staan toen het over het uitbreiden van bedrijventerreinen ging.

Dat ligt genuanceerder. Wat we recent hebben bekend gemaakt is geen koerswijziging, maar een voorzetting van de plannen die in al mei 2019 tijdens het coalitieakkoord gemaakt zijn over een concentratie van de XXL-logistiek in drie clusters: in Medel bij Tiel, bij de Grift bij Nijmegen en rond Montferland, tussen Zevenaar en de Duitse grens. In oktober 2019 hebben we dit voornemen als provincie bestendigd. Vervolgens hebben we samen met de regio deze clustering besproken en verder ingevuld.

Zijn er voorwaarden gesteld aan de invulling van deze clusters met XXL-bedrijven? Want er zijn ook al geluiden dat er geen ‘verdozing’ van het landschap zou moeten optreden.

Jazeker. In de eerste plaats moet een nieuwe bedrijfsvestiging werkgelegenheid opleveren, passend bij het dna van de regio. En daar kijken we per bedrijf afzonderlijk naar. Het ene type bedrijf brengt nu eenmaal meer werkgelegenheid mee dan het andere, dus dat moet in onderlinge samenhang afgestemd worden. Je kunt misschien ook andere keuzes maken, op enig moment. Je moet het, met andere woorden, op een case-by-case basis beoordelen. In de tweede plaats moet nieuwvestiging landschappelijk inpasbaar zijn. Dat is een antwoord op de angst voor verdozing. Daarbij moet je denken aan architectonische oplossingen zodat de bedrijven niet teveel opvallen en het landschap detoneren. Er zijn ook diverse bouwtechnieken waar je mee kunt werken waardoor een nieuw bedrijfspand mooier wordt en beter in het landschap past. Ook hier geldt: per geval moeten we dat bekijken en beoordelen. En als derde eis hebben we gesteld dat XXL-vestigingen in de regio Arnhem – Nijmegen breeam-proof moeten zijn.

Heeft deze ontwikkeling met het afnemen van de coronacrisis te maken, of met de stijging van de pakkettenbezorging? Vorig jaar was de stijging van de pakkettenbezorging bijvoorbeeld al 103%.

Met de coronacrisis heeft dit niet te maken, want we werken bij de provincie altijd met langjarige prognoses. De coronacrisis is wat dat betreft te kort geweest; de invloed daarvan is niet of nauwelijks meegenomen. Maar wat de toename van de pakketbezorging betreft: die hebben wij ook gezien. Die is in dit geval ondersteunend voor onze eigen langjarenvisie en planning, waarbinnen deze XXL-plannen passen.

In de plannen voor uitbreiding zijn er echter al veel bedrijventerreinen ingevuld door de diverse gemeenten. Opgeteld wordt die 90 hectare al bijna gehaald. Is er dan nog wel ruimte voor nog andere nieuwe vestigingen? Met name de distributiebedrijven zullen staan te popelen om uitbreiding.

Het lijkt of alles al is ingevuld, maar het gaat om voornemens, om plannen. Je moet immers tijdig kunnen bijschakelen als de economie zich anders ontwikkelt. We hebben in samenwerking met de regio daarom bewust niet alle terreinen weggezet in bestemmingsplannen, want dan loop je welllicht binnenkort aan tegen dezelfde problemen als acht jaar geleden, toen we een aantal bedrijventerreinen weer hebben moeten schrappen omdat de groei achterbleef. Dat was voor veel gemeenten geen prettige exercitie. Er was toen vooraf meer betiteld als bedrijventerrein, en de ontwikkelingen waren vervolgens zodanig dat dat niet volledig gehaald zou worden en ingevuld zou kunnen worden. Een deel van de afspraken die we nu gemaakt hebben, is daarom nog niet vastgelegd in een bestemmingsplan. We willen ook dat gemeenten onderling geen concurrentie aangaan om toch maar een bedrijventerrein erbij te kunnen ontwikkelen. Je moet dat meer macro zien: we willen het juiste bedrijventerrein op de juiste plek.

Vanuit de vastgoedmakelaardij komen echter momenteel signalen dat er nauwelijks nog grond beschikbaar is in de regio Arnhem-Nijmegen. Klopt dat? En wat betekent dat voor nieuwe plannen? Of moet er agrarische grond worden aangewend voor dit doel? Het aantal bedrijfssluitingen onder agrariërs is immers nog steeds groeiend?

Het agrarische terrein is een ander domein, en dat is niet meegenomen in de ramingen. Daar kan ik dus niets over zeggen. In principe hebben we met het huidige bedrijventerreinenplan alle groei en prognoses ingevuld. Als er bij gemeenten meer verzoeken binnenkomen, buiten de afspraken die nu gemaakt zijn, moeten we die te zijner tijd bezien. We hebben afgesproken dat op de drie clusters die we hebben benoemd, dus Medel, de Grift en Montferland, de uitbreidingen komen. Ik denk overigens dat het niet zo’n vaart zal lopen. Sterker: ik denk dat we met deze afspraken nog wel even vooruit kunnen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

‘Stijging pakketbezorging past bij XXL-plannen Gelderland’ | NT

‘Stijging pakketbezorging past bij XXL-plannen Gelderland’

interview

De provincie Gelderland heeft recent ingestemd met een uitbreiding van de bedrijvengrond met 90 hectare, waarvan naar verluidt een groot deel voor de zogenaamde XXL-bedrijven bestemd is. Gedeputeerde Peter Kerris, die onder meer de bedrijventerreinen in portefeuille heeft, over de achtergronden van deze uitbreidingsplannen.

Wat is de reden van deze uitbreiding? Twee jaar geleden leek de provincie op de rem te staan toen het over het uitbreiden van bedrijventerreinen ging.

Dat ligt genuanceerder. Wat we recent hebben bekend gemaakt is geen koerswijziging, maar een voorzetting van de plannen die in al mei 2019 tijdens het coalitieakkoord gemaakt zijn over een concentratie van de XXL-logistiek in drie clusters: in Medel bij Tiel, bij de Grift bij Nijmegen en rond Montferland, tussen Zevenaar en de Duitse grens. In oktober 2019 hebben we dit voornemen als provincie bestendigd. Vervolgens hebben we samen met de regio deze clustering besproken en verder ingevuld.

Zijn er voorwaarden gesteld aan de invulling van deze clusters met XXL-bedrijven? Want er zijn ook al geluiden dat er geen ‘verdozing’ van het landschap zou moeten optreden.

Jazeker. In de eerste plaats moet een nieuwe bedrijfsvestiging werkgelegenheid opleveren, passend bij het dna van de regio. En daar kijken we per bedrijf afzonderlijk naar. Het ene type bedrijf brengt nu eenmaal meer werkgelegenheid mee dan het andere, dus dat moet in onderlinge samenhang afgestemd worden. Je kunt misschien ook andere keuzes maken, op enig moment. Je moet het, met andere woorden, op een case-by-case basis beoordelen. In de tweede plaats moet nieuwvestiging landschappelijk inpasbaar zijn. Dat is een antwoord op de angst voor verdozing. Daarbij moet je denken aan architectonische oplossingen zodat de bedrijven niet teveel opvallen en het landschap detoneren. Er zijn ook diverse bouwtechnieken waar je mee kunt werken waardoor een nieuw bedrijfspand mooier wordt en beter in het landschap past. Ook hier geldt: per geval moeten we dat bekijken en beoordelen. En als derde eis hebben we gesteld dat XXL-vestigingen in de regio Arnhem – Nijmegen breeam-proof moeten zijn.

Heeft deze ontwikkeling met het afnemen van de coronacrisis te maken, of met de stijging van de pakkettenbezorging? Vorig jaar was de stijging van de pakkettenbezorging bijvoorbeeld al 103%.

Met de coronacrisis heeft dit niet te maken, want we werken bij de provincie altijd met langjarige prognoses. De coronacrisis is wat dat betreft te kort geweest; de invloed daarvan is niet of nauwelijks meegenomen. Maar wat de toename van de pakketbezorging betreft: die hebben wij ook gezien. Die is in dit geval ondersteunend voor onze eigen langjarenvisie en planning, waarbinnen deze XXL-plannen passen.

In de plannen voor uitbreiding zijn er echter al veel bedrijventerreinen ingevuld door de diverse gemeenten. Opgeteld wordt die 90 hectare al bijna gehaald. Is er dan nog wel ruimte voor nog andere nieuwe vestigingen? Met name de distributiebedrijven zullen staan te popelen om uitbreiding.

Het lijkt of alles al is ingevuld, maar het gaat om voornemens, om plannen. Je moet immers tijdig kunnen bijschakelen als de economie zich anders ontwikkelt. We hebben in samenwerking met de regio daarom bewust niet alle terreinen weggezet in bestemmingsplannen, want dan loop je welllicht binnenkort aan tegen dezelfde problemen als acht jaar geleden, toen we een aantal bedrijventerreinen weer hebben moeten schrappen omdat de groei achterbleef. Dat was voor veel gemeenten geen prettige exercitie. Er was toen vooraf meer betiteld als bedrijventerrein, en de ontwikkelingen waren vervolgens zodanig dat dat niet volledig gehaald zou worden en ingevuld zou kunnen worden. Een deel van de afspraken die we nu gemaakt hebben, is daarom nog niet vastgelegd in een bestemmingsplan. We willen ook dat gemeenten onderling geen concurrentie aangaan om toch maar een bedrijventerrein erbij te kunnen ontwikkelen. Je moet dat meer macro zien: we willen het juiste bedrijventerrein op de juiste plek.

Vanuit de vastgoedmakelaardij komen echter momenteel signalen dat er nauwelijks nog grond beschikbaar is in de regio Arnhem-Nijmegen. Klopt dat? En wat betekent dat voor nieuwe plannen? Of moet er agrarische grond worden aangewend voor dit doel? Het aantal bedrijfssluitingen onder agrariërs is immers nog steeds groeiend?

Het agrarische terrein is een ander domein, en dat is niet meegenomen in de ramingen. Daar kan ik dus niets over zeggen. In principe hebben we met het huidige bedrijventerreinenplan alle groei en prognoses ingevuld. Als er bij gemeenten meer verzoeken binnenkomen, buiten de afspraken die nu gemaakt zijn, moeten we die te zijner tijd bezien. We hebben afgesproken dat op de drie clusters die we hebben benoemd, dus Medel, de Grift en Montferland, de uitbreidingen komen. Ik denk overigens dat het niet zo’n vaart zal lopen. Sterker: ik denk dat we met deze afspraken nog wel even vooruit kunnen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement