Achterwielophanging

De uitdaging van de studenten van de HAN bij het sleutelen aan de Ebusco 3.0 bus, een elektrische touringcar van het Deurnse bedrijf Ebusco, was om de achterwielophanging van een elektrische bus of touringcar – doorgaans al goed voor zo’n 200 kg – tenminste 10% lichter te maken. Om de ontwerpuitdaging het hoofd te bieden, werden twee routes bewandeld. De toepassing van een aluminium ontwerp én een composiet ontwerp.

Peter Coppens, die vanuit het lectoraat Automotive-Smart Production Center de studenten mede heeft begeleid, vertelt: ‘De semester 6-studenten zijn afgelopen februari gestart met dit uitdagende project, dat extra lastig was vanwege de coronarestricties. Een belangrijk aspect dat gedurende het project duidelijk werd, was dat de communicatie en het delen van ideeën heel belangrijk was om tot een oplossing te komen.’

De vorderingen die de studenten hebben gemaakt met de twee ontwerpen van aluminium en composiet zijn volgens Coppens ‘zonder meer positief te noemen’. Ze hebben die 10% ruim gehaald. Het zou me niet verbazen als er over pakweg drie jaar produceerbare achterwielophangingen bestaan die een significante gewichtsreductie in zich hebben.’

Coppens sluit niet uit dat ook composiet (achter)assen voor vrachtwagens en treinstellen op deze manier tot gewichtsreductie kunnen komen. ‘Die toepassingen kennen wel andere functionele en veiligheidsspecificaties, dus dat betekent een extra uitdaging om ook die hobbel te nemen. Voor alle toepassingen geldt in elk geval het grote voordeel van gewichtsreductie: een grotere range voor je elektrische voertuig.’

Elektrificeren reach stacker

Het project ‘Electrification of a Container Handler Attachment’, dat studenten samen met de innovatie-afdeling van heftruckfabrikant Hyster-Yale uitvoeren, is een conceptuele studie voor een elektrische grijper die een container oppakt en verwerkt. Met als ultiem doel een volledig geautomatiseerde containerbehandeling, hebben de studenten onderzoek gedaan naar aspecten als vergrendeling, de verschillende containergroottes die er bestaan, de rotatie, de demping en de hellingshoek. In dit stadium van de studie kunnen er volgens de betrokkenen echter nog geen resultaten geopenbaard worden of voorspellingen worden gedaan.

Logistiek zonder chauffeur: veelbelovende vorderingen

Het project STEERS (towardS inTelligEnt intER-hub logiStics) richt zich op autonoom transport op bedrijventerreinen. In samenwerking met de Universiteit van Twente wordt hierbij zowel naar logistiek ketenmanagement gekeken als naar autonome en intelligente voertuigen.

Senior projectleider Lejo Buning: ‘De studenten hebben veelbelovende resultaten boven water gekregen met hun onderzoeken. Autonoom vervoer is intern al mogelijk en extern zou het ook kunnen op afgescheiden stukken bedrijfsterrein, of na werktijd als er geen mensen lopen, zo zien we nu.’

‘Het wachten is op een aanpassing in de wetgeving, en ik ben blij dat de RDW (rijksdienst voor het wegverkeer, red.) op dat vlak met ons werkt aan oplossingen. Het punt is dat er nog steeds een wet van kracht is waarin staat dat een voertuig een mens achter het stuur dient te hebben. Dat betekent dat de politiek een knoop moet doorhakken, en daar gaat tijd overheen.’

De studenten hebben vooruitlopend op deze ontwikkelingen binnen het project ook vast in beeld gebracht welke aandrijflijnen het meest effectief kunnen zijn. Biodiesel, waterstof, elektrisch of aardgas? ‘Dat betekent dat je als ondernemer snel keuzes kunt maken. Ze hebben ook de piekmomenten bij diverse goederenstromen in beeld gebracht, zodat je efficiënter met containerverplaatsingen kunt omgaan. Wat mij betreft zijn dit allemaal veelbelovende ontwikkelingen.’

Heimachines

HAN-studenten presenteerden de bevindingen van een onderzoek om heimachines emissieloos te maken. Projectleider Chris Huijboom: ‘Heimachines worden aangedreven door zware dieselmotoren van 450 kW die veel uitstoot hebben. De studenten hebben in beeld gebracht wat de uitstoot op dal- en piekmomenten is, en welke elektrische aandrijfbehoefte daaraan gekoppeld zou kunnen worden. Dus ook wat voor stroomvoorziening er op de bouwplaats aanwezig moet zijn. ‘

Ze hebben die behoefte in kaart gebracht voor drie varianten: een waarbij ’s nachts wordt opgeladen, een waarbij je met wisselpakketten van batterijen werkt en een waarbij je waterstof kunt inzetten.

‘Dit onderzoek ging dus vooral om het inzichtelijk maken van de mogelijkheden, willen we op dit gebied ook aan het Klimaatakkoord kunnen voldoen. Daarbij is het goed te weten dat de aanschaf van een elektrische heimachine twee keer zo duur is als die van een diesel, maar dat de levensduur van een elektrische heimachine ook al anderhalf maal zo lang is.’

‘Niettemin zou ik willen pleiten voor subsidiëring van deze ontwikkeling, zodat alle partijen op gelijkwaardige wijze kunnen profiteren. Ook moet er worden gekeken naar refurbishen: nieuwe elektromotoren inbouwen in bestaande heimachines.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding