‘Werknemers hebben door de constante monitoring een enorme druk om de productiviteitsdoelstellingen te halen, zoals een minimaal aantal items per uur picken of een minimaal aantal pakjes per uur bezorgen. Dat wordt vervolgens nauwlettend gemonitord door de Amazon-systemen, waar niet aan te ontsnappen is’, constateert de UNI.

Machtigste bedrijven

Amazon boekte vorig jaar een duizelingwekkende 386 miljard dollar omzet en is daarmee één van de machtigste bedrijven ter wereld. De vakbond maakt zich dan ook grote zorgen over de weerstand die Amazon biedt tegen werknemers die lid willen worden van een vakbond. Met wereldwijd 200 XXL-distributiecentra en talloze kleinere dc’s is Amazon de op één na grootste private werkgever ter wereld. De vakbond schat dat er zo’n 1,3 miljoen mensen bij Amazon werken, waarvan 100.000 in de EU. Daar zitten alle gedetacheerde of extern ingehuurd mensen nog niet eens bij. ‘Iedereen zit gevangen in het surveillance-net van Amazon’, waarschuwt de vakbond.

Want werken bij Amazon zonder de systemen te gebruiken is onmogelijk. ‘Personeel is volledig afhankelijk van dezelfde systemen die hen juist de hele dag op de voet volgen’, merkt de UNI op. Daarbovenop zijn er ook nog eens systemen ontwikkeld die zelfs specifiek zijn ontwikkeld om het personeel te monitoren. Zo moeten alle distributiecentra-medewerkers langs bodyscanners om te zien wanneer ze de werkplek verlaten, zoals voor toiletbezoek of de lunch. En hangen overal Artificial Intelligente-camera’s om te zien of iedereen zich aan de 1,5 meter regel van ‘social distancing’ houdt.

‘Maar daardoor zijn de Amazon-werknemers ongewild onderdeel van een geavanceerd en allesomvattend experiment van digitale surveillance, dat forse impact heeft’, vindt de UNI. ‘Het leidt tot behoorlijk wat stress als het bedrijf je op die manier dwingt zo weinig mogelijk drinkpauzes en toiletbezoek. Zeker als een arbeidscontract binnenkort verlengd moet worden.’

Bovendien wordt de surveillance technologie ook in de andere bedrijfsonderdelen van Amazon gebruikt. Bezorgers worden gemonitord door hun smartphone apps en er worden zelfs AI-camera’s in hun voertuigen geplaatst.

Stringente controle

‘Technologie zorgt ervoor dat Amazon’s belofte om goederen snel te leveren kan worden waargemaakt. Maar het zorgt eveneens voor stringente controle van het bedrijf over de medewerkers. Het dwingt ze niet alleen om te voldoen aan de onrealistische productie targets, het zorgt ook voor politieke controle. Zo huurt Amazon geregeld mensen in met ervaring uit het militaire complex of met politieachtergronden om informatie te verzamelen over de organisatie van hun werknemers, zoals het verenigen in vakbonden. Warehouse managers worden getraind om in de gaten te houden wanneer personeel het over arbeidsvoorwaarden heeft. Ook wordt de social media van personeel in de gaten te houden’, rapporteert de UNI.

’De implementatie van steeds meer technologie heeft eveneens als doel om het personeel een boodschap te sturen: ‘Wij houden jullie in de gaten en dissidenten worden niet getolereerd’.’ Amazon’s digitale ‘surveillance panopticon’, zoals de vakbond het noemt, zou een grote bedreiging zijn voor de democratie op de werkvloer en rechten van arbeiders.

In het rapport worden diverse voorbeelden gegeven van de digitale controle. Zo moeten dc-medewerkers gebruik maken van scanners om de e-commerce producten te verzamelen. Probleem is volgens de vakbond hierbij dat iedereen gebruikt maakt van een individuele inlog, waardoor niet alleen de locatie en pauzes, maar ook de individuele handelingssnelheid wordt gemeten. Volgens de UNI leidt dit tot een zogenaamde ‘rat-race’, waarbij de eisen qua productiviteit steeds hoger komen te liggen. En personeel steeds meer stress voelt om altijd bij de snelste groep te horen.

Ook vermoedt de vakbond dat dagelijkse medewerkers enquêtes gebruikt worden om te inventariseren welke medewerkers het beleid en de bedrijfscultuur van Amazon onderstrepen. ‘Werknemers moesten de enquêtes invullen onder hun eigen login. Daardoor is er geen enkele garantie dat de individuele antwoorden anoniem worden verstrekt aan de supervisors.’

Misbruikt worden

Maar zo zijn er nog meer zaken die misbruikt worden, volgens de UNI. Zou zouden de Covid-19 social dinstancing-camera’s met schermen waarop zichtbaar is of je voldoende afstand houdt, vooral ingezet worden om de werknemers continu te laten weten dat ze in de gaten worden gehouden. ‘Notabene door een bedrijf dat nog altijd niet bekend heeft gemaakt hoeveel werknemers zijn geïnfecteerd met het coronavirus.’

Verder verkoopt Amazon deze surveillance-technieken ook aan andere bedrijven zodat zij eveneens hun personeel in de gaten kunnen houden onder de naam ‘Panorama’. ‘Algoritmes worden getraind om te herkennen wanneer personeel onderling met elkaar kletst of elkaar vakbondsfolders deelt’, aldus de UNI.

De app zie bezorgers gebruiken zou ook de gevoerde telefoongesprekken of tekstberichten onder werktijd vastleggen. Bovendien wordt de snelheid van pakketbezorging door de bezorgers via ranglijsten ten opzichte van elkaar vergeleken. En het systeem ‘Driveri’, dat eigenlijk bedoeld is om de verkeersveiligheid van de bezorgers te verhogen en vooral gebruikt wordt om ‘distracted driving’ te melden, bijvoorbeeld wanneer een bezorger een telefoongesprek voert onder het rijden, zorgt voor hoog onwelbevinden. De bezorgers hebben de hele dag een camera op zich gericht, wat direct tot veel stress leidt als zich niet 100% zich gedraagt volgens de richtlijnen.

Amazon Ring

Bovendien zou Amazon zijn surveillance-praktijken ook nog eens uitbreiden naar de consument, dus verder dan de eigen werkvloer. De vakbond waarschuwt dat producten als Amazon Ring (de camera-deurbel) en Amazon Alexa 24 uur per dag de reguliere bevolking in de gaten houden. Ook zouden deze gegevens beschikbaar gesteld worden aan overheden en wetshandhavers.

‘Door al deze surveillance-technieken beschikt Amazon over ontelbaar veel data over medewerkers, zoals hun productiviteit, locatie, rijgedrag, persoonlijke meningen, gezondheid en met wie ze omgaan. Dit wordt gebruikt om medewerkers te ondermijnen die de arbeidsomstandigheden ter discussie stellen.’ Daarom pleit de UNI voor wetgeving die de mogelijkheden van werkgevers op dit vlak inperkt. ‘De democratie op de werkvloer, privacy van werknemers en zelfs hun gezondheid en veiligheid staan op het spel’, waarschuwt de vakbond.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding