Het kennis- en innovatieprogramma gaat in 2022 en 2023 innovaties voor emissiearme bouwconcepten en een effectievere bouwlogistiek ontwikkelen. Ook wil het kabinet met de regeling de inzet van emissievrije mobiele werktuigen stimuleren en meer aandacht voor bouwhubs genereren.

Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), die moet leiden tot 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 megaton CO2-reductie in 2030.

Impact

De Topsector Logistiek zal binnen dit nieuwe kennis- en innovatieprogramma het deelprogramma  Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen ontwikkelen. ‘De resultaten uit de onderzoeks- en  innovatieprojecten worden de komende jaren met een zo groot mogelijke impact op de reductie van stikstof in de keten uitgerold’, zo laat de topsector weten.

De Topsector werkt voor de projecten samen met landelijke, regionale en lokale overheden en partners in de bouwketen. De stuurgroep van dit nieuwe programma staat onder leiding van Rob van Wingerden, voormalig ceo van de Koninklijke BAM Groep.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement