Deltalinqs: na woorden nu daden

Regeerakkoord

Geen woorden, maar daden. Zo laat de reactie van Deltalinqs op het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord zich samenvatten.

De Rotterdamse ondernemersvereniging is tevreden over de inhoud, maar is niet gerust op de uitvoering ervan. ‘De ondernemers in de haven en industrie van Rotterdam hebben duidelijkheid, daadkracht en focus nodig. Het nieuwe kabinet zal direct moeten laten zien dat ze in staat is de regie te nemen en te houden’, zegt de belangenclub.

Intenties vs daden

Die omarmt de ambitie om ‘de meest concurrerende economie van de wereld in 2030 te zijn’ en de belofte dat ‘het vestigingsklimaat wordt versterkt en gestimuleerd met een duidelijke strategie en een maakindustrie die voorop loopt inclusief een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat’. Voorzitter Victor Van der Chijs: ‘Ook hier goede intenties, maar het gaat uiteindelijk om de daden’.

Deltalinqs zegt onder andere dat meer investeringszekerheid nodig is voor een gerichte groene industriepolitiek. Verder is er nog veel onzeker zoals de benutting van Europese fondsen en subsidies, de groene waterstof-verplichting voor de industrie en de inzet van het Groeifonds. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor energietransitie op een Europese schaal en voor een gelijk speelveld.

Teleurstellend

De vereniging constateert dat de stikstofcrisis ‘eindelijk wordt geadresseerd met een structurele aanpak en een ruimhartig Transitiefonds’, maar vindt het ‘teleurstellend’ dat er op korte termijn nog weinig gebeurt: ‘Dit is hoogst noodzakelijk voor een effectieve energietransitie in de mainport Rotterdam’.

Ook vindt Deltalinqs dat er meer geld moet komen om de criminaliteit aan te pakken. Ze mist ‘focus op effectieve publiek-private samenwerking en een ketenbenadering. Goede zaak is wel dat de mogelijkheid wordt verruimd om gegevens uit te wisselen ten behoeve van een effectievere screening, aldus Deltalinqs.

Evofenedex

Evofenedex spreekt in een bijna 700 woorden lange reactie van ‘een afgewogen akkoord met voldoende aanknopingspunten om positieve stappen te zetten op het gebied van handel en logistiek’. ‘De plannen om te verduurzamen, het verbeteren van de infrastructuur en betalen naar gebruik voor alle weggebruikers zullen positief uitpakken voor de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven in Nederland’, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

De verladersorganisatie is positief over het klimaat- en transitiefonds van 35 miljard voor de komende tien jaar en dat er aparte minister voor Klimaat en Energie komt. Volgens de organisatie kunnen zo ‘gezamenlijk grotere stappen worden gezet’. Ook noemt die het opvoeren van het budget voor onderhoud van infrastructuur ‘een hele belangrijke stap’.

Zeer tevreden is Evofenedex over de aankondiging dat er een systeem van rekeningrijden komt: ‘Dit creëert ruimte op het wegennet om de filedruk te beperken en economische schade te minimaliseren’. Wel ziet de vereniging ‘grote nadelen’ in het afschaffen van de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s. ‘De bestelauto is voor veel leden een noodzakelijk bedrijfsmiddel om goederen te vervoeren of diensten uit te voeren in Nederland en is geen luxeproduct’, zegt de organisatie.

TLN

Branchevereniging voor de transport- en logistieke sector Transport en Logistiek Nederland (TLN) is tevreden dat het nieuwe kabinet het belang van de sector voor Nederland erkent. Of de investeringen die de coalitie daaraan koppelt voldoende zijn, weet TLN echter nog niet.

‘Het kabinet trekt veel geld uit voor de diverse opgaven waar Nederland voor staat. Maar er is veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen om knelpunten op de weg op te lossen en de logistieke sector te verduurzamen’, stelt voorzitter Elisabeth Post van de branchevereniging.

Het extra bedrag dat jaarlijks beschikbaar komt voor onderhoud van onder meer bruggen en wegen ‘komt aardig in de richting van de budgetbehoefte van Rijkswaterstaat’. TLN wil al langer dat daarnaast structureel 3 miljard euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur om grote knelpunten aan te pakken. De invoering van rekeningrijden kan de filedruk wel terugdringen, stelt TLN.

Logistieke Alliantie

De Logistieke Alliantie (LA) noemt het regeerakkoord ‘een stevig en noodzakelijk pakket aan logistieke- en mobiliteitsmaatregelen dat Nederland de komende jaren leefbaar en bereikbaar zal houden’. Volgens LA laten de coalitiepartijen daarmee zien dat zij het belang van de transport en logistiek voor Nederland onderschrijven. 

Ook LA noemt het ‘eindelijk’ invoeren van rekeningrijden ‘een positieve keus’, evenals het investeren in internationale verbindingen over het spoor en het behoud van de hubfunctie van Schiphol. Het schrappen van de BPM-vrijstelling, goed voor zo’n 700 miljoen euro, is daarentegen ‘een pijnlijke keus’.

Ook mist de alliantie vooruitgang in het voornemen om de noordelijke tak van de Betuweroute aan te leggen en zou er meer duidelijkheid moeten zijn over cofinanciering van de verduurzaming van de binnenvaart.

CBRB

Het CBRB besteedt nog 150 woorden meer dan Evofenedex aan zijn reactie, maar spreekt nauwelijks waardeoordelen uit over de regeerplannen. De binnenvaartorganisatie heeft die ‘met grote belangstelling’ gelezen. Ze stelt dat ‘de Nederlandse binnenvaart, met de grootste en de modernste vloot van Europa, een  flinke bijdrage kan leveren aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en  leefbaarheid’.

Ze somt op welke punten in het regeerakkoord relevant zijn voor de sector en pleit voor ‘een juiste fasering’ in het overschakelen op emissievrije aandrijving. De organisatie noemt het ‘positief’ dat het kabinet met een aanpak wil komen om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. De energietransitie noemt ze een ‘existentiële uitdaging’ voor de binnenvaart.

Verder zegt het CBRB dat het kabinet ‘er verstandig aan doet om in te zetten op  intensivering van goederenvervoer over water en het wegnemen van de grootste infrastructurele knelpunten door structureel te investeren in vaarwegen’. Investeren in natte  infrastructuur in crisistijd heeft volgens de organisatie bovendien ‘een sterk aanjagende functie voor de nationale economie’.

Havenbedrijf Rotterdam

Topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam heeft voor de microfoon  van BNR gezegd ‘best enthousiast’ te zijn over het regeerakkoord omdat hij ‘veel aanknopingspunten om de verduurzaming van het havencomplex te doen landen’ zag. Volgens hem kan Rotterdam veel bijdragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Hij noemde het ‘het afvangen van CO2 (het Porthos-project – red.) een noodzakelijk kwaad waar we al mee bezig zijn’. Verder zei hij dat de uitbreiding van het walstroom-systeem ‘essentieel’ is en stelde hij dat veel aandacht voor de ontwikkeling van infrastructuur nodig is en dat het stikstofprobleem moet worden opgelost. ‘Er zijn zes á zeven elementen in het regeerakkoord waar we wat mee kunnen’, aldus Castelein.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Deltalinqs: na woorden nu daden | NT

Deltalinqs: na woorden nu daden

Regeerakkoord

Geen woorden, maar daden. Zo laat de reactie van Deltalinqs op het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord zich samenvatten.

De Rotterdamse ondernemersvereniging is tevreden over de inhoud, maar is niet gerust op de uitvoering ervan. ‘De ondernemers in de haven en industrie van Rotterdam hebben duidelijkheid, daadkracht en focus nodig. Het nieuwe kabinet zal direct moeten laten zien dat ze in staat is de regie te nemen en te houden’, zegt de belangenclub.

Intenties vs daden

Die omarmt de ambitie om ‘de meest concurrerende economie van de wereld in 2030 te zijn’ en de belofte dat ‘het vestigingsklimaat wordt versterkt en gestimuleerd met een duidelijke strategie en een maakindustrie die voorop loopt inclusief een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat’. Voorzitter Victor Van der Chijs: ‘Ook hier goede intenties, maar het gaat uiteindelijk om de daden’.

Deltalinqs zegt onder andere dat meer investeringszekerheid nodig is voor een gerichte groene industriepolitiek. Verder is er nog veel onzeker zoals de benutting van Europese fondsen en subsidies, de groene waterstof-verplichting voor de industrie en de inzet van het Groeifonds. Ook zou er meer aandacht moeten komen voor energietransitie op een Europese schaal en voor een gelijk speelveld.

Teleurstellend

De vereniging constateert dat de stikstofcrisis ‘eindelijk wordt geadresseerd met een structurele aanpak en een ruimhartig Transitiefonds’, maar vindt het ‘teleurstellend’ dat er op korte termijn nog weinig gebeurt: ‘Dit is hoogst noodzakelijk voor een effectieve energietransitie in de mainport Rotterdam’.

Ook vindt Deltalinqs dat er meer geld moet komen om de criminaliteit aan te pakken. Ze mist ‘focus op effectieve publiek-private samenwerking en een ketenbenadering. Goede zaak is wel dat de mogelijkheid wordt verruimd om gegevens uit te wisselen ten behoeve van een effectievere screening, aldus Deltalinqs.

Evofenedex

Evofenedex spreekt in een bijna 700 woorden lange reactie van ‘een afgewogen akkoord met voldoende aanknopingspunten om positieve stappen te zetten op het gebied van handel en logistiek’. ‘De plannen om te verduurzamen, het verbeteren van de infrastructuur en betalen naar gebruik voor alle weggebruikers zullen positief uitpakken voor de in Nederland gevestigde handels- en productiebedrijven in Nederland’, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

De verladersorganisatie is positief over het klimaat- en transitiefonds van 35 miljard voor de komende tien jaar en dat er aparte minister voor Klimaat en Energie komt. Volgens de organisatie kunnen zo ‘gezamenlijk grotere stappen worden gezet’. Ook noemt die het opvoeren van het budget voor onderhoud van infrastructuur ‘een hele belangrijke stap’.

Zeer tevreden is Evofenedex over de aankondiging dat er een systeem van rekeningrijden komt: ‘Dit creëert ruimte op het wegennet om de filedruk te beperken en economische schade te minimaliseren’. Wel ziet de vereniging ‘grote nadelen’ in het afschaffen van de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s. ‘De bestelauto is voor veel leden een noodzakelijk bedrijfsmiddel om goederen te vervoeren of diensten uit te voeren in Nederland en is geen luxeproduct’, zegt de organisatie.

TLN

Branchevereniging voor de transport- en logistieke sector Transport en Logistiek Nederland (TLN) is tevreden dat het nieuwe kabinet het belang van de sector voor Nederland erkent. Of de investeringen die de coalitie daaraan koppelt voldoende zijn, weet TLN echter nog niet.

‘Het kabinet trekt veel geld uit voor de diverse opgaven waar Nederland voor staat. Maar er is veel onduidelijkheid over de benodigde investeringen om knelpunten op de weg op te lossen en de logistieke sector te verduurzamen’, stelt voorzitter Elisabeth Post van de branchevereniging.

Het extra bedrag dat jaarlijks beschikbaar komt voor onderhoud van onder meer bruggen en wegen ‘komt aardig in de richting van de budgetbehoefte van Rijkswaterstaat’. TLN wil al langer dat daarnaast structureel 3 miljard euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur om grote knelpunten aan te pakken. De invoering van rekeningrijden kan de filedruk wel terugdringen, stelt TLN.

Logistieke Alliantie

De Logistieke Alliantie (LA) noemt het regeerakkoord ‘een stevig en noodzakelijk pakket aan logistieke- en mobiliteitsmaatregelen dat Nederland de komende jaren leefbaar en bereikbaar zal houden’. Volgens LA laten de coalitiepartijen daarmee zien dat zij het belang van de transport en logistiek voor Nederland onderschrijven. 

Ook LA noemt het ‘eindelijk’ invoeren van rekeningrijden ‘een positieve keus’, evenals het investeren in internationale verbindingen over het spoor en het behoud van de hubfunctie van Schiphol. Het schrappen van de BPM-vrijstelling, goed voor zo’n 700 miljoen euro, is daarentegen ‘een pijnlijke keus’.

Ook mist de alliantie vooruitgang in het voornemen om de noordelijke tak van de Betuweroute aan te leggen en zou er meer duidelijkheid moeten zijn over cofinanciering van de verduurzaming van de binnenvaart.

CBRB

Het CBRB besteedt nog 150 woorden meer dan Evofenedex aan zijn reactie, maar spreekt nauwelijks waardeoordelen uit over de regeerplannen. De binnenvaartorganisatie heeft die ‘met grote belangstelling’ gelezen. Ze stelt dat ‘de Nederlandse binnenvaart, met de grootste en de modernste vloot van Europa, een  flinke bijdrage kan leveren aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en  leefbaarheid’.

Ze somt op welke punten in het regeerakkoord relevant zijn voor de sector en pleit voor ‘een juiste fasering’ in het overschakelen op emissievrije aandrijving. De organisatie noemt het ‘positief’ dat het kabinet met een aanpak wil komen om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen in de verduurzamingsopgave. De energietransitie noemt ze een ‘existentiële uitdaging’ voor de binnenvaart.

Verder zegt het CBRB dat het kabinet ‘er verstandig aan doet om in te zetten op  intensivering van goederenvervoer over water en het wegnemen van de grootste infrastructurele knelpunten door structureel te investeren in vaarwegen’. Investeren in natte  infrastructuur in crisistijd heeft volgens de organisatie bovendien ‘een sterk aanjagende functie voor de nationale economie’.

Havenbedrijf Rotterdam

Topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam heeft voor de microfoon  van BNR gezegd ‘best enthousiast’ te zijn over het regeerakkoord omdat hij ‘veel aanknopingspunten om de verduurzaming van het havencomplex te doen landen’ zag. Volgens hem kan Rotterdam veel bijdragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Hij noemde het ‘het afvangen van CO2 (het Porthos-project – red.) een noodzakelijk kwaad waar we al mee bezig zijn’. Verder zei hij dat de uitbreiding van het walstroom-systeem ‘essentieel’ is en stelde hij dat veel aandacht voor de ontwikkeling van infrastructuur nodig is en dat het stikstofprobleem moet worden opgelost. ‘Er zijn zes á zeven elementen in het regeerakkoord waar we wat mee kunnen’, aldus Castelein.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement