Versteijnen verhuist dochters naar ‘BMG’

bundeling na verkoop GVT

De verkoop van het Tilburgse bedrijf GVT Transport & Logistics van ondernemer Wil Versteijnen aan het Franse ID Logistics is eind vorig jaar definitief afgerond, blijkt uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sinds 15 december 2021 mag de Franse logistiek dienstverlener zich de nieuwe eigenaar van de beheermaatschappij GVT Transport & Logistics noemen, inclusief vier dochterbedrijven, twaalf dc’s met 173.000 vierkante meter opslagruimte, 285 trucks en 500 trailers.

Op 30 december 2021 heeft Versteijnen de resterende dochterbedrijven uit de familieholding GVT Group of Logistics vervolgens ondergebracht in het nieuwe bedrijf BTT Multimodal Group (BMG), dat zich behalve op multimodale activiteiten ook gaat richten op de ontwikkeling van logistiek vastgoed.

BTT Multimodal Group (waarbij de afkorting BTT dan weer staat voor Barge Terminal Tilburg) herbergt zo’n tien dochterbedrijven, waaronder BTT Real Estate, BTT Multimodal Holding, BTT Multimodal Container Solutions, BTT Rail Port Brabant, West-Brabant Corridor, BTT Bergen op Zoom, BTT Freight Management en Multimodale Terminal ‘De Kempen’, blijkt uit de nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel. Ook de logistieke activiteiten in Polen (RaiI TerminaI Rzepin) en China zijn in deze dochterbedrijven geconsolideerd, zegt Wil Versteijnen desgevraagd in een toelichting op de nieuwe inschrijving.

Halvering

Een vergelijking van het laatste jaarverslag uit 2020 van de verkochte divisie (GVT Transport & Logistics) met de jaarrekening van GVT Group of Logistics uit hetzelfde boekjaar laat zien dat Versteijnen, die dit jaar zestig jaar wordt, bij de verkoop van zijn dc’s en transportafdeling ongeveer de helft van zijn logistieke imperium heeft afgestoten aan ID Logistics, als gekeken wordt naar de omzet.

In totaal was zijn familiebedrijf in het boekjaar 2020 goed voor bijna 140 miljoen euro aan omzet. Minus de omzet van de verkochte logistieke activiteiten (68,6 miljoen euro) blijft er voor de resterende bedrijfsonderdelen van GVT Group of Logistics, nu dus BMG geheten, nog ruim 70 miljoen euro aan inkomsten over. Ook qua personeelsbestand heeft het Tilburgse bedrijf zich met de verkoop min of meer in twee gelijkwaardige delen opgesplitst. GVT Transport & Logistics, dat nu onderdeel is van ID Logistics, telt volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zo’n 190 vaste medewerkers (fte’s), terwijl er voor de gehele Versteijnen-groep (in 2020) 410 personeelsleden stonden geregistreerd. Daarvan zijn er nu 210 werkzaam voor BMG.

Het aantal van 190 fte’s rijmt niet met de 750 personeelsleden die ID Logistics in november vorig jaar opvoerde bij het bekendmaken van de overname van GVT Transport & Logistics. Volgens Versteijnen is dat grote verschil echter te verklaren door het feit dat de verkochte divisie ‘in hoge mate gebruik maakte van payrollers’. Deze tijdelijke contracten komen niet voor in de gedeponeerde gegevens van de Kamer van Koophandel.

Ook op het punt van de omzet lijkt er een grote discrepantie te zitten tussen de omzetcijfers van GVT Transport & Logistics over 2020 (68,6 miljoen euro) en de bij de overname genoemde inkomsten van 100 miljoen euro. Versteijnen gaat er vanuit dat hier al de voorlopige cijfers over 2021 als uitgangspunt zijn genomen. ‘Wij hadden in 2021 een bijzonder goed jaar met een omzet van 110 miljoen euro.’ Dit nog ongepubliceerde bedrag betekent dat GVT de omzet in 2021 met 60% wist te verhogen.

Verkoop vastgoed

De jaarrekening van het familiebedrijf laat verder zien dat Versteijnen niet alleen GVT Transport en Logistics verkocht in 2021, maar ook logistiek vastgoed. Het gaat daarbij om het warehouse aan de Tilburgse Havenweg 3 (Kempen) dat in 2020 nog was geherwaardeerd naar een kostprijs van 14,4 miljoen euro, blijkt uit de jaarstukken. ‘Op 25 februari 2021 is dit pand verkocht en gepasseerd voor een waarde van 20,6 miljoen euro.’

De multimodale activiteiten, die Versteijnen nu heeft ondergebracht onder BMG, bleken in 2020 goed voor 63% van de nettowinst van 8,17 miljoen euro bij het familiebedrijf, blijkt verder uit de jaarrekeningen. Daarmee presteerden deze onderdelen binnen de Tilburgse onderneming eigenlijk beter dan de nu afgestoten transport- en opslagactiviteiten, die onder de streep in 2020 ruim 3 miljoen euro opleverden. Versteijnen heeft met de verkoop van GVT Transport & Logistics dan ook zeker niet de meest winstgevende onderdelen buiten de deur gezet, kan uit de cijfers over 2020 voorzichtig worden geconcludeerd.

Overigens deed het afgestoten GVT Transport & Logistics het ook niet slecht. Zo verdrievoudigde de nettowinst in 2020 ruimschoots: van 881.257 euro (2019) naar 3,05 miljoen euro. Hetzelfde gold voor het bedrijfsresultaat (ebitda) van 4,2 miljoen euro en het ebit van 4,1 miljoen euro. Daarbij komt dat de omzet met maar liefst 20% steeg.

Wat leverde de verkoop aan de Fransen op?

Wat ID Logistics precies voor GVT Transport & Logistics heeft betaald, blijft onduidelijk. De Franse logistieke dienstverlener plakte wel een bedrijfswaarde van 80 miljoen euro op de overgenomen activiteiten, maar liet in november van vorig jaar na dat verder te onderbouwen. Meestal is die bedrijfswaarde gebaseerd op een factor vier of vijf van het ebitda of ebit over het laatste boekjaar van het overgenomen bedrijf. Dat zou slechts een waarde opleveren van 16 tot 20 miljoen euro. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Fransen de omzet hebben genomen als uitgangspunt voor de waardebepaling. Vaak wordt daarbij dan uitgegaan van een bandbreedte van 0,75 tot 1,5 keer de jaarinkomsten. Die vuistregel zou dan een waarde van 51,5 miljoen euro tot 103 miljoen euro opleveren. Het precieze antwoord is waarschijnlijk pas in de jaarboeken over 2021 terug te vinden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Versteijnen verhuist dochters naar ‘BMG’ | NT

Versteijnen verhuist dochters naar ‘BMG’

bundeling na verkoop GVT

De verkoop van het Tilburgse bedrijf GVT Transport & Logistics van ondernemer Wil Versteijnen aan het Franse ID Logistics is eind vorig jaar definitief afgerond, blijkt uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Sinds 15 december 2021 mag de Franse logistiek dienstverlener zich de nieuwe eigenaar van de beheermaatschappij GVT Transport & Logistics noemen, inclusief vier dochterbedrijven, twaalf dc’s met 173.000 vierkante meter opslagruimte, 285 trucks en 500 trailers.

Op 30 december 2021 heeft Versteijnen de resterende dochterbedrijven uit de familieholding GVT Group of Logistics vervolgens ondergebracht in het nieuwe bedrijf BTT Multimodal Group (BMG), dat zich behalve op multimodale activiteiten ook gaat richten op de ontwikkeling van logistiek vastgoed.

BTT Multimodal Group (waarbij de afkorting BTT dan weer staat voor Barge Terminal Tilburg) herbergt zo’n tien dochterbedrijven, waaronder BTT Real Estate, BTT Multimodal Holding, BTT Multimodal Container Solutions, BTT Rail Port Brabant, West-Brabant Corridor, BTT Bergen op Zoom, BTT Freight Management en Multimodale Terminal ‘De Kempen’, blijkt uit de nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel. Ook de logistieke activiteiten in Polen (RaiI TerminaI Rzepin) en China zijn in deze dochterbedrijven geconsolideerd, zegt Wil Versteijnen desgevraagd in een toelichting op de nieuwe inschrijving.

Halvering

Een vergelijking van het laatste jaarverslag uit 2020 van de verkochte divisie (GVT Transport & Logistics) met de jaarrekening van GVT Group of Logistics uit hetzelfde boekjaar laat zien dat Versteijnen, die dit jaar zestig jaar wordt, bij de verkoop van zijn dc’s en transportafdeling ongeveer de helft van zijn logistieke imperium heeft afgestoten aan ID Logistics, als gekeken wordt naar de omzet.

In totaal was zijn familiebedrijf in het boekjaar 2020 goed voor bijna 140 miljoen euro aan omzet. Minus de omzet van de verkochte logistieke activiteiten (68,6 miljoen euro) blijft er voor de resterende bedrijfsonderdelen van GVT Group of Logistics, nu dus BMG geheten, nog ruim 70 miljoen euro aan inkomsten over. Ook qua personeelsbestand heeft het Tilburgse bedrijf zich met de verkoop min of meer in twee gelijkwaardige delen opgesplitst. GVT Transport & Logistics, dat nu onderdeel is van ID Logistics, telt volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zo’n 190 vaste medewerkers (fte’s), terwijl er voor de gehele Versteijnen-groep (in 2020) 410 personeelsleden stonden geregistreerd. Daarvan zijn er nu 210 werkzaam voor BMG.

Het aantal van 190 fte’s rijmt niet met de 750 personeelsleden die ID Logistics in november vorig jaar opvoerde bij het bekendmaken van de overname van GVT Transport & Logistics. Volgens Versteijnen is dat grote verschil echter te verklaren door het feit dat de verkochte divisie ‘in hoge mate gebruik maakte van payrollers’. Deze tijdelijke contracten komen niet voor in de gedeponeerde gegevens van de Kamer van Koophandel.

Ook op het punt van de omzet lijkt er een grote discrepantie te zitten tussen de omzetcijfers van GVT Transport & Logistics over 2020 (68,6 miljoen euro) en de bij de overname genoemde inkomsten van 100 miljoen euro. Versteijnen gaat er vanuit dat hier al de voorlopige cijfers over 2021 als uitgangspunt zijn genomen. ‘Wij hadden in 2021 een bijzonder goed jaar met een omzet van 110 miljoen euro.’ Dit nog ongepubliceerde bedrag betekent dat GVT de omzet in 2021 met 60% wist te verhogen.

Verkoop vastgoed

De jaarrekening van het familiebedrijf laat verder zien dat Versteijnen niet alleen GVT Transport en Logistics verkocht in 2021, maar ook logistiek vastgoed. Het gaat daarbij om het warehouse aan de Tilburgse Havenweg 3 (Kempen) dat in 2020 nog was geherwaardeerd naar een kostprijs van 14,4 miljoen euro, blijkt uit de jaarstukken. ‘Op 25 februari 2021 is dit pand verkocht en gepasseerd voor een waarde van 20,6 miljoen euro.’

De multimodale activiteiten, die Versteijnen nu heeft ondergebracht onder BMG, bleken in 2020 goed voor 63% van de nettowinst van 8,17 miljoen euro bij het familiebedrijf, blijkt verder uit de jaarrekeningen. Daarmee presteerden deze onderdelen binnen de Tilburgse onderneming eigenlijk beter dan de nu afgestoten transport- en opslagactiviteiten, die onder de streep in 2020 ruim 3 miljoen euro opleverden. Versteijnen heeft met de verkoop van GVT Transport & Logistics dan ook zeker niet de meest winstgevende onderdelen buiten de deur gezet, kan uit de cijfers over 2020 voorzichtig worden geconcludeerd.

Overigens deed het afgestoten GVT Transport & Logistics het ook niet slecht. Zo verdrievoudigde de nettowinst in 2020 ruimschoots: van 881.257 euro (2019) naar 3,05 miljoen euro. Hetzelfde gold voor het bedrijfsresultaat (ebitda) van 4,2 miljoen euro en het ebit van 4,1 miljoen euro. Daarbij komt dat de omzet met maar liefst 20% steeg.

Wat leverde de verkoop aan de Fransen op?

Wat ID Logistics precies voor GVT Transport & Logistics heeft betaald, blijft onduidelijk. De Franse logistieke dienstverlener plakte wel een bedrijfswaarde van 80 miljoen euro op de overgenomen activiteiten, maar liet in november van vorig jaar na dat verder te onderbouwen. Meestal is die bedrijfswaarde gebaseerd op een factor vier of vijf van het ebitda of ebit over het laatste boekjaar van het overgenomen bedrijf. Dat zou slechts een waarde opleveren van 16 tot 20 miljoen euro. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Fransen de omzet hebben genomen als uitgangspunt voor de waardebepaling. Vaak wordt daarbij dan uitgegaan van een bandbreedte van 0,75 tot 1,5 keer de jaarinkomsten. Die vuistregel zou dan een waarde van 51,5 miljoen euro tot 103 miljoen euro opleveren. Het precieze antwoord is waarschijnlijk pas in de jaarboeken over 2021 terug te vinden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement