De subsidies voor fossiele brandstoffen zijn met 55 miljard euro per jaar de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen, constateert Europese uitgavenwaakhond. Vijftien van de 27 lidstaten keren bovendien meer subsidie voor fossiele brandstoffen uit dan voor hernieuwbare energie.

Hoewel het subsidiebedrag voor hernieuwbare brandstoffen sinds 2008 is verviervoudigd, worden de Brusselse klimaatplannen door de aanhoudende steun voor fossiele energie moeilijker haalbaar. ‘De uitfasering van subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk in 2025, een doelstelling waartoe de EU en haar lidstaten zich hebben verbonden, zal een uitdagende maatschappelijke en economische transitie inhouden’, schrijft de Rekenkamer.

De Rekenkamer zegt te begrijpen dat EU-lidstaten het moeilijk vinden om afscheid te nemen van de steun voor fossiele energie. Overheden zijn beducht voor het verzet van burgers die denken dat de overstap in hun nadeel uitvalt. Een Slowaak die al een vijfde van zijn inkomen kwijt is aan stookkosten, zal niet blij zijn als die hoger worden belast. Die vrees zit er helemaal in nu de energieprijs nog fors is gestegen, weet de organisatie.

Dweilen met de kraan open

‘Het is dweilen met de kraan open’ zo, zegt Europarlementariër Paul Tang (PvdA) in een reactie. ‘Miljardensubsidies vertragen onze transitie en vervuilen onze planeet.’ Nederland hobbelt volgens hem ook nog eens achteraan met subsidies voor hernieuwbare energie.

In de zomer van vorig jaar presenteerde de Europese Commissie een reeks voorstellen om de EU te helpen de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen. Ook de herziening van de energiebelastingrichtlijn is onderdeel van het pakket, dat de naam ‘Fit for 55’ heeft meegekregen.

Binnen de plannen van Brussel mogen lidstaten nog steeds lagere tarieven toepassen voor energiebelasting op bepaalde sectoren als dat beter uitpakt voor het milieu, energie-efficiëntie en energiearmoede. Het pakket bevat ook een voorstel om het emissiehandelssysteem uit te breiden naar maritiem vervoer en een plan voor de invoering van een afzonderlijk emissiehandelssysteem voor wegvervoer en gebouwen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement