Het geschil ging over de samenwerking tussen DPD en haar onderaannemer Get Moving in Twello en Elspeet. In opdracht van DPD bezorgden chauffeurs van Get Moving met busjes van dat bedrijf pakjes van DPD. Op het hoogtepunt in 2016 ging het om 44 ritten per dag. Daarna liep het volume terug naar dertig dagelijkse bezorgroutes. Get Moving werkte niet alleen voor DPD maar bezorgde ook pakjes voor haar concurrenten Postnl en GLS in de regio.

Aan de samenwerking kwam een plotseling einde toen DPD eind 2018 het contract met Get Moving opzegde. In een mailtje liet DPD weten geen gebruik meer van de diensten van Get Moving te willen maken. Opzegtermijn: een maand. Omdat het al 28 november was betekende dat een einde aan de samenwerking per 1 januari 2019.

Prijs-per-stop

Get Moving werkte op dat moment ruim tien jaar voor DPD. Basis was een raamovereenkomst die de twee aan het begin van de samenwerking hadden afgesloten. Het contract was in de tussentijd door onderhandelingen meerdere keren aangepast. Dat gebeurde vooral om de tarieven bij te stellen. Eén keer werd de samenwerking fundamenteel gewijzigd: in 2016 kwamen de partijen overeen dat er overgeschakeld werd van een vaste dagprijs per ingezette bestelbus naar een prijs-per-stop.

Wat al die tijd ongewijzigd bleef in het contract was de opzegtermijn van een maand. DPD beriep zich op deze clausule toen het Get Moving de wacht aanzegde. De reden om de samenwerking te stoppen: het boterde niet meer tussen de twee. Vanwege toenemende wrijvingen wilde DPD van haar onderaannemer af. Het ging onder meer om een impasse tijdens de tariefonderhandelingen.

Ook de onwilligheid van Get Moving om haar chauffeurs mee te laten werken aan de invoering van een nieuwe werkwijze van DPD had de verhoudingen bepaald niet verbeterd. In een mailwisseling is te lezen dat een directielid van Get Moving de nieuwe werkwijze een ‘poppenkast’ zou hebben genoemd.

Schadepost

Toen de mail van DPD met daarin de opzegging bij Get Moving in de mailbox viel kwam dat aan als een donderslag bij heldere hemel. Het bedrijf had er geen moment bij stilgestaan dat DPD de overeenkomst wel eens zou kunnen beëindigen. De directie klom in de pen en schreef een mail terug aan DPD met uitvoerige excuses, suggesties voor verbeteringen en voorstellen voor een geleidelijke afbouw. Dat laatste voor als er onverhoopt toch een einde aan de samenwerking zou komen. Want een abrupt einde zou een grote schadepost betekenen omdat de chauffeurs doorbetaald zouden moeten worden, net als de huursommen voor de bestelbusjes.

Tegenover de rechter wees de advocaat van het bedrijf op een bepaling in het Burgerlijk Wetboek. In artikel 6:248 staat dat er bij het beoordelen van een overeenkomst tussen partijen behalve naar de letterlijke tekst ook gekeken moet worden naar wat ‘redelijk en billijk’ is. En een maand opzegtermijn na een samenwerking die tien jaar had geduurd was niet ‘redelijk en billijk’ te noemen, hield de advocaat van Get Moving de rechter in Eindhoven voor.

Maar die zag geen reden om de opzegtermijn van een maand in dit geval als onredelijk te bestempelen. Citaat uit de uitspraak: ’Dit behoorde (…) tot de normale bedrijfsrisico’s waarmee Get Moving c.s. rekening had te houden. Dat de samenwerking nadat de raamovereenkomsten zijn gesloten, is geïntensiveerd doet daar niets aan af. Het stond Get Moving c.s. immers vrij daarover, net zoals zij ten aanzien van de tarieven telkenmale heeft gedaan, nadere afspraken te maken met DPD. Dit heeft zij echter nagelaten.’

Proceskosten

De rechtbank wijst er ook nog op dat Get Moving eerder zelf – in 2016 en 2017 – gebruik maakte van de mogelijkheid het contract  (deels) op te zeggen. Dat gebeurde toen omdat het bedrijf minder touren voor DPD wilde rijden. Al met al stelde de rechter Get Moving op alle punten in het ongelijk.

De twee BV’s die samen Get Moving vormen hadden tegenover DPD een schadeclaim ingediend van opgeteld ongeveer 450.000 euro. Het ging onder andere om loonkosten, ontslagvergoedingen en huur van de bestelbussen die Get Moving had moeten doorbetalen.  Maar de rechter vindt dat de bedrijven dit bedrag voor eigen rekening moeten nemen. Ook moet Get Moving naast de eigen kosten voor de rechtszaak ook de proceskosten van DPD in deze zaak betalen, een bedrag van ruim 10.500 euro.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement