Er komt een spoedje binnen. Een onbekend bedrijf vraagt om zo snel mogelijk een container bananen in de Rotterdamse haven op te halen en te lossen in Brabant. Zo begint het spel ‘Operatie Zelos’. Wie voldoende signalen oppikt en melding daarvan doet, krijgt de boeven achter de tralies.

De ‘serious game’ komt uit de koker van het programma TFOC, wat staat voor Transport Facilitated Organised Crime. Vanuit dit programma is speciale aandacht voor het voorkomen en bestrijden van criminele inmenging in de transportsector. Tymen van Vooren is als medewerker van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland verbonden aan TFOC. ‘Elke crimineel heeft op een of andere manier transport nodig’, zegt hij.

Waarom een game?

De game gaat om het herkennen van signalen van criminele inmenging en wat je daar vervolgens mee doet. We wilden graag een training of opleiding voor chauffeurs en planners ontwikkelen, want juist zij kunnen veel signalen herkennen. Komt het zegelnummer wel overeen met de vrachtpapieren? Heeft een losplek wel een bedrijfsnaam en geschikte koelinstallaties? Deze kennis wil je op een leuke en interactieve manier overbrengen, dan blijft het beter hangen.

Wat is TFOC voor programma?

TFOC is een samenwerking tussen branche, politie, Openbaar Ministerie, douane, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en gemeenten. We werken samen aan het weerbaar maken van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de logistieke sector tegen criminele inmenging. We richten ons op preventie, en ook op onderzoek naar malafide transporteurs. We bezoeken transportbedrijven, doen vrachtwagencontroles langs de snelweg en faciliteren bewustwordingsgesprekken tussen douane, politie en de chauffeurs.

Deze taskforce werkt in Zeeland en Noord-Brabant. Is criminele inmenging iets waar vooral deze regio mee worstelt?

Nee, elke crimineel heeft transport nodig. Maar dit gebied is qua wegtransport wel een logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Antwerpen, met ook de eigen havens in Vlissingen/Borsele, Terneuzen en Moerdijk. Deze aanpak is uniek in die zin dat we inzetten op preventie en daarbij vooral ook de sector zelf betrekken. Het programma TFOC is inmiddels ook in andere regio’s geadopteerd.

Dit project focust op wegtransport. Bestaat er voor de havens iets soortgelijks?

De game speelt zich af op de weg, maar iedereen in de logistieke sector kan hier iets van leren. Als een container sterk ruikt naar rijp fruit, dan is dat ook voor de havenmedewerker een signaal dat het fruit misschien niet de belangrijkste lading is. Er lopen ook andere projecten om de weerbaarheid in de haven te vergroten, zoals het programma Veilige Zeehavens.

Je zet in op preventie en mensenwerk. Recent kwam burgemeester Aboutaleb van Rotterdam met de roep op meer controles op fruitcontainers. Waar zit de winst?

De kwetsbaarheid van de keten zit ‘m zowel in het proces als bij de mensen. Als je druk uitoefent op het proces door meer controles uit te voeren, wordt er vanuit de criminele kant meer druk op de mensen gelegd om transporten alsnog voor elkaar te krijgen. Het is een wisselwerking.

Zijn er concrete resultaten van de game te benoemen?

We merken dat de branche steeds beter signalen van criminaliteit weet te herkennen en te melden. Dat wordt door de game verder ondersteund. Dit heeft afgelopen jaar geleid tot twintig meldingen van ondernemers waaruit vier inbeslagnames van enkele honderden kilo’s van verschillende soorten drugs volgden: 540 kilo cocaïne en 25 kilo heroïne. Ook zijn zo’n 46 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen.

In de game belde de chauffeur eerst met een leidinggevende, die vervolgens de wijkagent belde. Is dat een gebruikelijke route voor een melding?

Je kunt direct de politie bellen of Meld Misdaad Anoniem inschakelen. Maar in de praktijk zien we dat chauffeurs vaak eerst met kantoor bellen als ze het zaakje niet vertrouwen. Daar wordt de wijkagent ingeschakeld, hij of zij weet de info bij de juiste partijen te krijgen. We zetten juist in op het lokaal verbinden van ondernemers en collega’s bij de overheidsdiensten, zodat men elkaar goed weet te vinden.

Is het aantal spelers van de game naar verwachting?

Idealiter komt de game terecht bij ieder transportbedrijf. Ook zijn we aan het bezien hoe we de game binnen bestaande opleidingen en trainingen kunnen borgen, waaronder Code 95-trainingen. We hopen natuurlijk op nog meer deelname.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement