Het zijn nog steeds turbulente tijden in de containervaart. Komt er dit jaar eindelijk rust in de markt?

De meest urgente vraag nu is, hoe snel de situatie in Shanghai zich weer normaliseert. Er komt namelijk een gigantische vloedgolf aan containers op ons af. Die actuele problemen in de scheepvaart leiden ook weer tot een waanzinnige vraag naar luchtvracht. Alle betrokken partijen moeten veel geduld hebben en nauw samenwerken om de goederen weer in beweging te krijgen.

Hoe lang zullen de problemen in China nog aanhouden?

Het zal in de tweede helft van dit jaar nauwelijks verbeteren, doordat de lockdowns in Shanghai te lang duren. En als die nóg langer aanhouden, zitten we al in het jaar 2023. We moeten ook niet vergeten dat de infrastructurele problemen in de Amerikaanse havens zich nog niet hebben verbeterd. Daarnaast staan wij aan de vooravond van een volgende ronde van loononderhandelingen met de havenarbeiders aan de westkust van de VS. In het komende jaar komt er wel nieuwe scheepscapaciteit op de markt en dan is de grote vraag: wat doen de reders met de oude schepen?

Wat is het meest waarschijnlijke scenario?

Sommige reders zullen nog wel de oude schepen laten varen om een wat meer ontspannen capaciteitssituatie te krijgen in de containervaart, maar natuurlijk alleen als het ook economisch wat oplevert. En hierbij speelt ook duurzaamheid een rol, want er worden niet alleen nieuwe schepen in de vaart genomen om meer capaciteit op de markt te brengen, maar ook om duurzame en moderne transportoplossingen aan te bieden.

De expediteurs profiteren anders wel van het grote capaciteitstekort in de markt. De winsten stijgen?

Als de tarieven hoog zijn, dan blijft er door de consolidering meer over. Daarnaast profiteren wij ook van ons vorig jaar geïntroduceerde managementsysteem Cargowise. Dat heeft de transparantie en de kwaliteit van de dienstverlening aanzienlijk verhoogd en dat heeft natuurlijk een effect op de winstgevendheid.

Rechtvaardigt dat dan een verdrievoudiging van de winst?

Veel analisten hebben zelfs gezegd dat wij met het oog op de concurrentie in de markt eigenlijk nog veel meer zouden moeten verdienen.

Welk aandeel heeft de logistiek in de huidige hoge inflatie?

Een erg kleine. De hoofdreden zijn de energieprijzen. Slecht gaat het ook niet met onze klanten, als we bijvoorbeeld kijken naar de DAX-waarden van de beurs van Frankfurt. Dat laat zien dat samenwerking lonend is. Maar ik wil ook op de jaren wijzen waarin klanten ons vroegen de containers niet op schepen te laden van bepaalde rederijen, omdat ze vreesden dat die wellicht niet zo goed zouden zijn. We hebben een verandering van de marktomgeving meegemaakt, en dat is zeker geen slechte.

De rederijen voeren nu een oorlog tegen de expediteurs, zei onlangs de Hamburgse expediteursvereniging. Voelen jullie dat ook zo?

Nee. Dat voelen wij niet zo. Je moet ook daar onderscheid maken. Welke omvang heeft bijvoorbeeld het expeditiebedrijf? Dat heeft gevolgen voor de samenwerking met rederijen. Onze relatie met een aantal containerrederijen heeft zich zelfs verbeterd door het gemeenschappelijk vinden van oplossingen voor de verladers. Dat heeft er ook mee te maken dat wij door Cargowise nu meer planbaar kunnen optreden. Als wij driehonderd containers per week verschepen, helpt dat beide partijen. Maar natuurlijk doen reders soms ook zaken die wij op het eerste gezicht niet zo goed vinden.

Zoals?

Dat ze versterkt expediteurs opkopen. Het begon in 2018 met de overname van Ceva door CMA CGM. Daarnaast wil Maersk een grote integrator worden. Maar uiteindelijk zijn dat allemaal zakelijk te beredeneren besluiten.

Jullie hebben zelf drankenexpediteur J.F. Hillebrand overgenomen. Hoe staat het daarmee?

We gaan het bedrijf eerst samenvoegen met onze Italiaanse dochter Gori onder de naam ‘Hillebrand Gori, a DHL company‘. De fusie moet in een jaar afgesloten worden. Het grote voordeel van deze activiteiten is dat ze ongevoelig zijn voor conjuncturele schommelingen.

Volgen er meer overnames?

Als de integratie van Hillebrand goed verloopt, kan dat zeker onze appetite vergroten. Dan hebben wij laten zien dat wij het ook kunnen. Tot voor kort waren wij er systeemtechnisch niet eens toe in staat.

Dit artikel verscheen eerder in de DVZ.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement