In een marktupdate schetst de organisatie hoe de autologistiek de afgelopen jaren de ene crisis na de andere te verwerken kreeg. Eerst waren dat de wegvallende volumes doordat fabrieken hun deuren moesten sluiten als gevolg van corona en het tekort aan chips en grondstoffen. Toen het volume weer aantrok, bleek de capaciteit te zijn verdwenen door het chauffeurs- en chartertekort en doordat transporteurs hun voertuigen massaal uit de operatie hadden genomen.

Het resultaat lijkt te zijn dat het zelforganiserend vermogen uit de markt verdwenen is. De ECG waarschuwt voor versnippering doordat verladers hun heil zoeken op de spotmarkt of zelfs proberen om op eigen houtje voertuigcapaciteit te leasen, waardoor volgens de de ECG de efficiëntie in de markt drastisch is afgenomen. Ook de congestie in de havens trekt volgens de organisatie een wissel op het efficiënt gebruik van beschikbare capaciteit.

Schroot

Uit cijfers van de ECG blijkt dat de grote autovervoerders vorig jaar ongeveer 27% van hun vloot hebben afgedankt en als schroot hebben verkocht. Door de toegenomen vraag willen ondernemers weer investeren, maar de beschikbaarheid van voertuigen blijft sterk achter. Volgens de ECG lopen levertijden voor trucks en trailers op tot ver in 2024, waardoor de druk op de capaciteit voorlopig hoog zal blijven.

Daarna is volgens de ECG overigens de druk niet van de ketel. Bij de huidige productieaantallen zijn er volgend jaar zijn hoogstens genoeg voertuigen om de verouderde vloot te vervangen. Van uitbreiding is de komende jaren geen sprake, aldus de ECG.

Ook in het spoorvervoer blijft de capaciteit krap, verwacht de ECG. Autowagons zijn schaars en door problemen met de infrastructuur in Duitsland was het spoor de afgelopen periode geen goed alternatief voor vervoer over de weg.

Shortsea

Het shortseavervoer worstelt ook met een gebrek aan capaciteit. In 2022 zijn er volgens de ECG geen kleine of middelgrote PCTC-schepen (pure car and truck carriers) besteld, waardoor de leveringen in de toekomst achter zullen blijven. De organisatie verwacht dat er in 2023 twaalf nieuwe schepen in gebruik worden genomen. Tegelijkertijd zouden rederijen vier schepen uit de vaart willen nemen en verdwijnen er mogelijk vijf of zes naar de aziatische markt, aldus de ECG.

De ECG voorspelt dat de vraag in de autologistiek nog zeker vijf jaar groter blijft dan het aanbod, ook als er maatregelen genomen zouden worden om bijvoorbeeld het chauffeurstekort aan te pakken.

De ECG vertegenwoordigt naar eigen zeggen 140 logistieke dienstverleners in het automotive vervoer, in totaal goed voor een omzet van ruim 21 miljard euro en 93.000 medewerkers. Samen beschikken die bedrijven over 23.000 trucks, 22 binnenvaartschepen, 360 car-carriers en ruim 15.000 spoorwagons.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement