De luchthaven kondigt maatregelen aan om nieuwe overschrijdingen te voorkomen. Zo zal de parkeerpositie aan de oostzijde, die niet afgeschermd wordt door de loods (D4), zo veel mogelijk ontlast worden. Dit geldt vooral voor toestellen die tijdens de grondtijd gekoeld worden omdat ze bijvoorbeeld bederfelijke waren of medicijnen aan boord hebben. Ook voert MAA zelf extra metingen uit om te kijken hoe de overlast verder verminderd kan worden.

Metingen

De metingen vonden plaats op 25 juli aan de voorgevel van de woning die het dichtst bij de luchthaven ligt. Tijdens de metingen was sprake van een continu immissiegeluid veroorzaakt door de APU van een Boeing 747. Dit is het grootste toestel dat gebruik maakt van Maastricht Aachen Airport.

Op het moment van de metingen bedroeg het geluidniveau 54 dB. Volgens de milieuvergunning (waarin de grondgebonden activiteiten van de luchthaven zijn omschreven) is de maximale geluidbelasting overdag 50 dB.

Versproducten

De overschrijding werd voornamelijk veroorzaakt door de APU (auxiliary power unit). Deze levert onder andere de energie voor het starten van de motoren, het aandrijven van de elektrische systemen aan boord en gekoelde lucht. Voor het koelen (of verwarmen) van het toestel wordt de APU alleen gebruikt bij extreem of koud weer, bij een vracht die bestaat uit versproducten of medicijnen. Het gebruik van deze APU voor start en na landing valt onder het luchtvaartbesluit. Echter, het gebruik tijdens grondtijd hoort bij de grondgebonden activiteiten en valt dus onder de milieuvergunning.

‘We zijn geschrokken van de resultaten van het rapport. We zijn eerder deze zomer naar aanleiding van diverse klachten een analyse gestart. De uitkomsten hiervan zijn op het moment van verschijnen van het rapport echter nog niet bekend. Voor ons was er daarom nog geen directe aanleiding aan te nemen dat we de geluidsnorm overschreden’ vertelt Jos Roeven, directeur van de luchthaven. ‘We hebben meteen maatregelen getroffen en een nader intern onderzoek ingesteld om dit in de toekomst te voorkomen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement