In het rapport staat beschreven welke milieueffecten te verwachten zijn als de luchthaven na 2020 verder groeit. Momenteel zijn jaarlijks 500.000 vliegbewegingen toegestaan. Dat kunnen er volgens de MER 540.000 worden, zonder dat wetten en afspraken over nadelen als geluidshinder en luchtvervuiling worden geschonden.

Vliegtuigen zijn iets minder luidruchtig geworden en de herrie kan worden beperkt door slim gebruik van de landingsbanen. Uit het rapport blijkt wel dat groei ‘niet goed mogelijk’ is als de regels die het gebruik van vier banen tegelijk beperken, niet worden verruimd.

Lusten en lasten

‘Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen’, aldus Benschop. Een concreet getal noemt hij nog niet. De rapportage krijgt kritiek van onder meer de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.

Die stelt dat Schiphol helemaal niet verder kan groeien zonder overschrijding van de geluidsnormen. De organisatie baseert zich op een kritische beschouwing van de MER door deskundigen en een bewonersdelegatie. Zij zetten vraagtekens bij de cijfers.

Volgens de Milieufederatie is een rekenmodel gebruikt dat de geluidsbelasting 1 tot 3 decibel te laag inschat. ‘Dat lijkt een klein getal, maar 1 tot 3 decibel verschil is zomaar 125.000 meer of minder vliegtuigen en 120.000 meer of minder ernstig gehinderde omwonenden’, stelt directeur Sijas Akkerman van de milieuorganisatie.

Een van de kritische punten is dat de gemiddelde stijging van startende vliegtuigen ‘onvoldoende onderbouwd en onjuist getoetst’ zou zijn. Benschop schrijft dat ‘nuttige en goede suggesties’ uit de contra-expertise zijn overgenomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement