Security: Binnenvaart ziet veel in zo’n anti-terreursysteem

De binnenvaart werkt graag mee aan de Ketenbeveiligingsverordening van de Europese Commissie, op grond waarvan lidstaten voor vervoersketens een systeem ter bestrijding van terrorisme moeten ontwikkelen.

Binnen zo’n keten kunnen dan individuele transportondernemingen, bijvoorbeeld in de binnenvaart, worden aangewezen als ‘secure operator’. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) denkt dat de meeste binnenvaartondernemingen gemakkelijk kunnen voldoen aan de voorwaarden om dat predicaat ‘secure operator‘ te verwerven. Het beveiligingsniveau wordt immers, als het aan de Commissie ligt, bepaald door artikel 1.10 van het ADNR, het verdrag waarin het vervoer van gevaargoed voor de binnenvaart is geregeld. Een groot voordeel van aanwijzing als ‘secure operator‘ is dat het binnenschip van versnelde procedures gebruik kan maken en minder controles van bijvoorbeeld de douane hoeft te verwachten.

Dat heet in het jargon ‘fast track treatment‘. Daartoe moeten operators een risico-inventarisatie uitvoeren en op grond daarvan eventueel maatregelen nemen om hun bedrijf veiliger te maken. Volgens het CBRB neemt de binnenvaart zulke maatregelen van nature al. De binnenvaart denkt, aldus de organisatie, dat de bedrijfstak met relatief eenvoudige middelen een hoog beveiligingsniveau kan waarborgen. Het door ‘Brussel‘ voorgestelde systeem zou de binnenvaart zelfs een voordeel opleveren in de concurrentie met andere modaliteiten. Wel tekent het CBRB hierbij aan dat straks in alle lidstaten de Ketenbeveiligingsverordening op dezelfde manier moet worden uitgevoerd, omdat anders de concurrentieverhoudingen tussen binnenvaartoperators onderling scheef worden getrokken.

De organisatie voorziet dat voor sommige ondernemers in de binnenvaart de deelname aan het veiligheidssysteem misschien niet voor de hand ligt, zodat die ook niet voor de ‘fast track treatment‘ in aanmerking komen. Daar staat tegenover dat in het vervoer van chemicaliën en containers de keuze voor het ‘secure operator‘-schap door de markt welhaast zal worden afgedwongen. In de containervaart heeft de Stichting Projecten Binnenvaart onlangs een proef aangekondigd met ‘secure lanes‘ tussen de ECT-terminals in Rotterdam en de Duisburgse DeCeTe-terminal. De proef begint komende maand en moet uitwijzen dat volledig voor terrorismegevaar beveiligd containertransport naar het achterland van Rotterdam haalbaar is.

Reacties

Het zijn alemaal zaken vullers in den haag

Geplaatst door: eddy svhreur op

Als bezuinigen een kwestie is van lasten verhogen, zoek ik ook een klantenkring die ermee accoord moet gaan als ik ze zoiets door de strot duw.

En dan ook nog een wel of niet referendum.

Geplaatst door: dirk op

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau(SCP) blijkt dat bijna 40 procent van alle trips die Nederlanders jaarlijks maken en 44 procent van alle afgelegde kilometers worden in de vrije tijd gemaakt. 6,6miljard verplaatsingen over een totale afstand van ruim 80 miljard km.! Het rapport heet: Op weg in de vrije tijd. Dat is aanzienlijk meer dan het woon-werk verkeer, trek uw conclusie. Ook rijden er veel te veel vrachtauto’s rond die half of niet geladen zijn, ook grote fileveroorzak

Geplaatst door: S van der Weg op

Binnenhof here we come.

Geplaatst door: A.DE BLOK op
Security: Binnenvaart ziet veel in zo’n anti-terreursysteem | NT

Security: Binnenvaart ziet veel in zo’n anti-terreursysteem

De binnenvaart werkt graag mee aan de Ketenbeveiligingsverordening van de Europese Commissie, op grond waarvan lidstaten voor vervoersketens een systeem ter bestrijding van terrorisme moeten ontwikkelen.

Binnen zo’n keten kunnen dan individuele transportondernemingen, bijvoorbeeld in de binnenvaart, worden aangewezen als ‘secure operator’. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) denkt dat de meeste binnenvaartondernemingen gemakkelijk kunnen voldoen aan de voorwaarden om dat predicaat ‘secure operator‘ te verwerven. Het beveiligingsniveau wordt immers, als het aan de Commissie ligt, bepaald door artikel 1.10 van het ADNR, het verdrag waarin het vervoer van gevaargoed voor de binnenvaart is geregeld. Een groot voordeel van aanwijzing als ‘secure operator‘ is dat het binnenschip van versnelde procedures gebruik kan maken en minder controles van bijvoorbeeld de douane hoeft te verwachten.

Dat heet in het jargon ‘fast track treatment‘. Daartoe moeten operators een risico-inventarisatie uitvoeren en op grond daarvan eventueel maatregelen nemen om hun bedrijf veiliger te maken. Volgens het CBRB neemt de binnenvaart zulke maatregelen van nature al. De binnenvaart denkt, aldus de organisatie, dat de bedrijfstak met relatief eenvoudige middelen een hoog beveiligingsniveau kan waarborgen. Het door ‘Brussel‘ voorgestelde systeem zou de binnenvaart zelfs een voordeel opleveren in de concurrentie met andere modaliteiten. Wel tekent het CBRB hierbij aan dat straks in alle lidstaten de Ketenbeveiligingsverordening op dezelfde manier moet worden uitgevoerd, omdat anders de concurrentieverhoudingen tussen binnenvaartoperators onderling scheef worden getrokken.

De organisatie voorziet dat voor sommige ondernemers in de binnenvaart de deelname aan het veiligheidssysteem misschien niet voor de hand ligt, zodat die ook niet voor de ‘fast track treatment‘ in aanmerking komen. Daar staat tegenover dat in het vervoer van chemicaliën en containers de keuze voor het ‘secure operator‘-schap door de markt welhaast zal worden afgedwongen. In de containervaart heeft de Stichting Projecten Binnenvaart onlangs een proef aangekondigd met ‘secure lanes‘ tussen de ECT-terminals in Rotterdam en de Duisburgse DeCeTe-terminal. De proef begint komende maand en moet uitwijzen dat volledig voor terrorismegevaar beveiligd containertransport naar het achterland van Rotterdam haalbaar is.

Reacties

Het zijn alemaal zaken vullers in den haag

Geplaatst door: eddy svhreur op

Als bezuinigen een kwestie is van lasten verhogen, zoek ik ook een klantenkring die ermee accoord moet gaan als ik ze zoiets door de strot duw.

En dan ook nog een wel of niet referendum.

Geplaatst door: dirk op

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau(SCP) blijkt dat bijna 40 procent van alle trips die Nederlanders jaarlijks maken en 44 procent van alle afgelegde kilometers worden in de vrije tijd gemaakt. 6,6miljard verplaatsingen over een totale afstand van ruim 80 miljard km.! Het rapport heet: Op weg in de vrije tijd. Dat is aanzienlijk meer dan het woon-werk verkeer, trek uw conclusie. Ook rijden er veel te veel vrachtauto’s rond die half of niet geladen zijn, ook grote fileveroorzak

Geplaatst door: S van der Weg op

Binnenhof here we come.

Geplaatst door: A.DE BLOK op