Security: Binnenvaart ziet veel in zo’n anti-terreursysteem

De binnenvaart werkt graag mee aan de Ketenbeveiligingsverordening van de Europese Commissie, op grond waarvan lidstaten voor vervoersketens een systeem ter bestrijding van terrorisme moeten ontwikkelen.

Binnen zo’n keten kunnen dan individuele transportondernemingen, bijvoorbeeld in de binnenvaart, worden aangewezen als ‘secure operator’. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) denkt dat de meeste binnenvaartondernemingen gemakkelijk kunnen voldoen aan de voorwaarden om dat predicaat ‘secure operator‘ te verwerven. Het beveiligingsniveau wordt immers, als het aan de Commissie ligt, bepaald door artikel 1.10 van het ADNR, het verdrag waarin het vervoer van gevaargoed voor de binnenvaart is geregeld. Een groot voordeel van aanwijzing als ‘secure operator‘ is dat het binnenschip van versnelde procedures gebruik kan maken en minder controles van bijvoorbeeld de douane hoeft te verwachten.

Dat heet in het jargon ‘fast track treatment‘. Daartoe moeten operators een risico-inventarisatie uitvoeren en op grond daarvan eventueel maatregelen nemen om hun bedrijf veiliger te maken. Volgens het CBRB neemt de binnenvaart zulke maatregelen van nature al. De binnenvaart denkt, aldus de organisatie, dat de bedrijfstak met relatief eenvoudige middelen een hoog beveiligingsniveau kan waarborgen. Het door ‘Brussel‘ voorgestelde systeem zou de binnenvaart zelfs een voordeel opleveren in de concurrentie met andere modaliteiten. Wel tekent het CBRB hierbij aan dat straks in alle lidstaten de Ketenbeveiligingsverordening op dezelfde manier moet worden uitgevoerd, omdat anders de concurrentieverhoudingen tussen binnenvaartoperators onderling scheef worden getrokken.

De organisatie voorziet dat voor sommige ondernemers in de binnenvaart de deelname aan het veiligheidssysteem misschien niet voor de hand ligt, zodat die ook niet voor de ‘fast track treatment‘ in aanmerking komen. Daar staat tegenover dat in het vervoer van chemicaliën en containers de keuze voor het ‘secure operator‘-schap door de markt welhaast zal worden afgedwongen. In de containervaart heeft de Stichting Projecten Binnenvaart onlangs een proef aangekondigd met ‘secure lanes‘ tussen de ECT-terminals in Rotterdam en de Duisburgse DeCeTe-terminal. De proef begint komende maand en moet uitwijzen dat volledig voor terrorismegevaar beveiligd containertransport naar het achterland van Rotterdam haalbaar is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Reacties

Kan die eerstvolgende verkiezing morgen plaatsvinden.?

Geplaatst door: JaM op

Mooie praatjes vullen geen gaatjes. En wij maar denk dat dit kabinet voor ons op komt. Laat mijn even lachen.

Geplaatst door: rob op

De regering loopt al jaren achter de feiten aan.

Ze nemen de verkeerde beslissingen.

Ter illustratie De eenbaans toevoerwegen naar de Scheldetunnel.Terwijl er plaats voldoende is om vier banen aan te leggen.

Geplaatst door: R.F.Zimmerman op

Het zoveelste kabinet doet wederom niets struckureels aan de infrastruktuur, aan geen enkele modaliteit. Vanmorgen was het weer eens ongeloofelijk raak met de files. er wordt alleen maar op allerlei mogelijke manieren extra belasting geheven. Aktiegroepen weten zonder reële argumenten verbredingen en uitbreidingen tegen te houden , maar er bestaat gelukkig ook nog altijd het algemeen belang in ons prachtig mooie Nederland. Een uitstekend alternatief is dubbeldeks snelwegen (o

Geplaatst door: FRANS van den BOS op

Dit kabinet blinkt wederom weer uit in besluitloosheid en gaat voorbij aan de wensen van het bedrijsleven. Het is al jaren pappen en nat houden en het is niet te verwachten, dat hier de komende jaren veranderingen in gaan optreden. Het lijkt wel dat een kleine minderheid in dit land de dienst kan uitmaken en constant een goede besluitvorming betreffende een betere infrastuctuur in de weg staat.

Geplaatst door: P. Elkhuizen op

Niet alleen dit kabinet treft blaam. Ook wij allemaal die graag in het autootje blijven zitten, ook als het niet absoluut nodig is. Als daarbuiten de rechtspraak het knettergekke besluit kan nemen om de reeds in uitvoerende fase zijnde verbreding van de A-4 een halt toe te roepen, lijkt het me een fait-a-compli dat we in snel tempo moeten leren meer slim met de bestaande infrastructuur om te gaan.

Geplaatst door: Nico Zonne op

dit is een erg simpele manier veel geld binnen te krijgen

Geplaatst door: D.Vonck op
Security: Binnenvaart ziet veel in zo’n anti-terreursysteem | NT

Security: Binnenvaart ziet veel in zo’n anti-terreursysteem

De binnenvaart werkt graag mee aan de Ketenbeveiligingsverordening van de Europese Commissie, op grond waarvan lidstaten voor vervoersketens een systeem ter bestrijding van terrorisme moeten ontwikkelen.

Binnen zo’n keten kunnen dan individuele transportondernemingen, bijvoorbeeld in de binnenvaart, worden aangewezen als ‘secure operator’. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) denkt dat de meeste binnenvaartondernemingen gemakkelijk kunnen voldoen aan de voorwaarden om dat predicaat ‘secure operator‘ te verwerven. Het beveiligingsniveau wordt immers, als het aan de Commissie ligt, bepaald door artikel 1.10 van het ADNR, het verdrag waarin het vervoer van gevaargoed voor de binnenvaart is geregeld. Een groot voordeel van aanwijzing als ‘secure operator‘ is dat het binnenschip van versnelde procedures gebruik kan maken en minder controles van bijvoorbeeld de douane hoeft te verwachten.

Dat heet in het jargon ‘fast track treatment‘. Daartoe moeten operators een risico-inventarisatie uitvoeren en op grond daarvan eventueel maatregelen nemen om hun bedrijf veiliger te maken. Volgens het CBRB neemt de binnenvaart zulke maatregelen van nature al. De binnenvaart denkt, aldus de organisatie, dat de bedrijfstak met relatief eenvoudige middelen een hoog beveiligingsniveau kan waarborgen. Het door ‘Brussel‘ voorgestelde systeem zou de binnenvaart zelfs een voordeel opleveren in de concurrentie met andere modaliteiten. Wel tekent het CBRB hierbij aan dat straks in alle lidstaten de Ketenbeveiligingsverordening op dezelfde manier moet worden uitgevoerd, omdat anders de concurrentieverhoudingen tussen binnenvaartoperators onderling scheef worden getrokken.

De organisatie voorziet dat voor sommige ondernemers in de binnenvaart de deelname aan het veiligheidssysteem misschien niet voor de hand ligt, zodat die ook niet voor de ‘fast track treatment‘ in aanmerking komen. Daar staat tegenover dat in het vervoer van chemicaliën en containers de keuze voor het ‘secure operator‘-schap door de markt welhaast zal worden afgedwongen. In de containervaart heeft de Stichting Projecten Binnenvaart onlangs een proef aangekondigd met ‘secure lanes‘ tussen de ECT-terminals in Rotterdam en de Duisburgse DeCeTe-terminal. De proef begint komende maand en moet uitwijzen dat volledig voor terrorismegevaar beveiligd containertransport naar het achterland van Rotterdam haalbaar is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Reacties

Kan die eerstvolgende verkiezing morgen plaatsvinden.?

Geplaatst door: JaM op

Mooie praatjes vullen geen gaatjes. En wij maar denk dat dit kabinet voor ons op komt. Laat mijn even lachen.

Geplaatst door: rob op

De regering loopt al jaren achter de feiten aan.

Ze nemen de verkeerde beslissingen.

Ter illustratie De eenbaans toevoerwegen naar de Scheldetunnel.Terwijl er plaats voldoende is om vier banen aan te leggen.

Geplaatst door: R.F.Zimmerman op

Het zoveelste kabinet doet wederom niets struckureels aan de infrastruktuur, aan geen enkele modaliteit. Vanmorgen was het weer eens ongeloofelijk raak met de files. er wordt alleen maar op allerlei mogelijke manieren extra belasting geheven. Aktiegroepen weten zonder reële argumenten verbredingen en uitbreidingen tegen te houden , maar er bestaat gelukkig ook nog altijd het algemeen belang in ons prachtig mooie Nederland. Een uitstekend alternatief is dubbeldeks snelwegen (o

Geplaatst door: FRANS van den BOS op

Dit kabinet blinkt wederom weer uit in besluitloosheid en gaat voorbij aan de wensen van het bedrijsleven. Het is al jaren pappen en nat houden en het is niet te verwachten, dat hier de komende jaren veranderingen in gaan optreden. Het lijkt wel dat een kleine minderheid in dit land de dienst kan uitmaken en constant een goede besluitvorming betreffende een betere infrastuctuur in de weg staat.

Geplaatst door: P. Elkhuizen op

Niet alleen dit kabinet treft blaam. Ook wij allemaal die graag in het autootje blijven zitten, ook als het niet absoluut nodig is. Als daarbuiten de rechtspraak het knettergekke besluit kan nemen om de reeds in uitvoerende fase zijnde verbreding van de A-4 een halt toe te roepen, lijkt het me een fait-a-compli dat we in snel tempo moeten leren meer slim met de bestaande infrastructuur om te gaan.

Geplaatst door: Nico Zonne op

dit is een erg simpele manier veel geld binnen te krijgen

Geplaatst door: D.Vonck op