Dat is een van de zaken die Thierry Verduijn, projectleider bij Protect, onderzoekt. Protect is opgezet om bedrijven en overheid in Nederland te helpen de internationale g­oederenketens waarin zij f­unctioneren veiliger te maken. Een interview.

Is Supply Chain Security eigenlijk wel noodzakelijk?

Terroristen hebben zich tot op heden met hun acties alleen op het personenverkeer gericht. ,, Onderzoek naar en ontwikkeling van secure supply chains in Nederland is gestart als reactie op de strenge securitymaatregelen die Amerika aankondigde na de aanslagen op de Twin Towers. Alle goederenstromen moesten veilig zijn. Het draagvlak voor ketenbeveiliging in Nederland was erg klein. Met de aanslagen in Londen en Madrid is aangetoond dat het risico op een aanslag ook in Europa aanwezig is. Wat in het personenvervoer gemakkelijk kan gebeuren, kan in het goederenvervoer ook. Terroristen gaan op zoek naar interessante doelen en zoeken daarbij naar een zwakke plek.

Daarom is het van belang dat supply chains veilig zijn en blijven.”

Jullie hebben in 2006 met name onderzoek gedaan naar de uitwisseling van security-informatie binnen ketens en regelgeving en certificering. Waarom?

,,De beveiliging van ketens is een combinatie van het monitoren van de lading door het uitwisselen van informatie en het waarborgen dat alle processen in de keten veilig zijn door middel van regelgeving en certificering. We hebben in kaart gebracht welke informatie nodig is om een containerketen veilig te kunnen maken. Je wilt weten of het personeel dat containers heeft afgehandeld betrouwbaar is, of een container tijdens het transport open is geweest, of de container ‘s nachts op een beveiligde parkeerplaats heeft gestaan en je wilt weten of alle processen in de keten op tijd zijn afgewikkeld, of dat er ergens vertraging was. Gebleken is dat informatie die nodig is om dit te controleren meestal al in de keten beschikbaar is. Er wordt alleen niet altijd iets mee gedaan en het komt niet op de plek terecht waar de integriteit van de lading wordt gecontroleerd. Bij veel verladers en vervoerders ontbreekt nu de gedetailleerde kennis omtrent de beveiliging van de goederenketen. Wat certificering betreft hebben we in 2005 en 2006 met name naar ISO28000 en de ketenverordening van de Europese Commissie gekeken. We hebben een bijdrage geleverd aan de ISO-werkgroep en de CEN werkgroep, die onder andere meedenken over vraagstukken als de eisen die aan certificeringsbureau’s moeten worden gesteld.”

Hoe kan de beveiliging van de goederenketen bedrijven helpen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering?

,,Bewust omgaan met security betekent een betere beheersing van de gehele keten en een betere beheersing van de keten levert geld op. Bedrijven onderzoeken alle processen in de keten kritisch op factoren die deze processen kunnen verstoren en nemen maatregelen. Er zijn daarna minder verstoringen en als er een verstoring is wordt deze vroegtijdig waargenomen. Nu je vanuit veiligheidsoverwegingen toch meer informatie gaat uitwisselen kun je er wat extra’s mee doen. Komt een container een dag te vroeg of een dag te laat? Als je dat als bedrijf weet kun je erop anticiperen en logistiek voordeel behalen. Ook met een afname van criminaliteit wordt geld verdiend.”

Hoezo?

,,Kijk bijvoorbeeld eens naar de invoering van de internationale vrachtbeveiligingsstandaard van TAPA (Technology Asset Protection Association) bij TNT. Door de aandacht voor veiligheid in de keten konden ze ook de criminaliteit in de eigen organisatie en bij subcontracters tegengaan. TNT weet veel beter waar de pakketjes zitten in het traject en kan dus ook goed zien waar die pakjes kwijtraken. Daarop kun je dan actie ondernemen. De schade door diefstal is enorm afgenomen. Bij veel bedrijven in Nederland kan op korte termijn financiële winst worden behaald door de afname van criminaliteit.”