Dure scans zijn overbodig. De Koninklijke luchtvrachtvervoerder is met zijn inspecties het Amerikaanse Congres zeker drie jaar te snel af. De Democratische meerderheid in de volksvertegenwoordiging bepaalde deze maand dat vanaf 2009 alle luchtvracht op passagiersvliegtuigen moet worden gescreend op explosieven. Nu blijkt dat KLM Cargo dit al met veel succes in de praktijk brengt, niet alleen voor de passage maar ook voor de vrachtvliegtuigen. Volgens de KLM was het slechts een kwestie van tijd dat de Amerikanen met strengere regels zouden komen. ‘Wij hebben ons huiswerk daarom al gemaakt. Anders moet je voortdurend je processen bijstellen. Nu zijn wij in een keer klaar. Dat schept duidelijkheid’, aldus een woordvoerder.

De maatregelen zijn opmerkelijk omdat de KLM vanuit de nationale en Europese wetgeving alleen verplicht is zo’n 5 procent van de Europese luchtvrachtzendingen ad hoc te inspecteren. Daarnaast schrijft de Nederlandse luchtvaartwet de maatschappij voor de vrachtzendingen afkomstig van onbekende, niet bij de Koninklijke Marechaussee geregistreerde verladers, fysiek te controleren. KLM heeft met de hondencontroles gekozen voor maximale beveiliging bij de uitgaande vrachtstromen om zo op elke eventualiteit voorbereid te zijn. Dat deze gevreesde ‘100 % solution’ niet alle snelheid uit het luchtvrachtproces haalt, bewijst de praktische aanpak via de inzet van honden. Volgens Peter Schollmann, directeur van Securitas Transport & Aviation Security, is het veel makkelijker om een hond naar de vracht te brengen dan vracht naar een controlepost te vervoeren met als gevolg veel tijdverlies in de logistieke keten en hoge afhandelings- en transportkosten.

De honden screenen containers en pallets bij KLM vrachtafhandeling in één keer binnen een paar minuten op explosieve stoffen en combinaties daarvan. Ze kunnen feilloos onder meer semtex, TNT, ammoniak, nitraat en dynamiet opspeuren. Ze worden daar uitvoerig en voortdurend op getraind. Ook een aantal andere luchtvaartmaatschappijen op Schiphol maakt nu, gebruik van de diensten van Securitas. Het bedrijf heeft op Schiphol nu zeventien hondenteams.