Waarom is de scan ontworpen?

Security wordt steeds belangrijker in het wegtransport. Er is al veel wet- en regelgeving en er komt nog meer aan. Het onderwerp veiligheid speelt in andere sectoren van de transportwereld al veel langer. Zo heeft Aon Nederland enkele jaren geleden voor het Havenbedrijf Rotterdam de Port Security Toolkit ontworpen om een risico-analyse uit te voeren op basis van de ISPS-code. Ik zag die kit vorig jaar en vond het ontwerp zo mooi dat het ook wel iets voor onze leden leek.

Hoe ziet de scan eruit?

Hij bestaat uit vier onderdelen. Veiligheid in brede zin (Criminaliteit Integraal), bij transport (TAPA TSR), bij opslag (TAPA FSR) en bij het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR 1.10). De ondernemers krijgen een hele reeks vragen voor de kiezen waarbij ze ja of nee in kunnen vullen. De computer bepaalt dan wat de manco’s zijn en geeft een individueel verbeterplan. Daarnaast bevat de scan een geanonimiseerde benchmark, bedrijven kunnen zien hoe ze het doen ten opzichte van andere bedrijven die de scan hebben ingevuld.

Om wat voor soort vragen gaat het?

In het eerste deel krijgen de ondernemers vragen over veiligheid in brede zin. Heeft u een hekwerk, hoe is uw pand beveiligd, vraagt u een bewijs van goed gedrag aan nieuwe werknemers? Bij TAPA FSR gaat het om vragen over pand- en terreinbeveiliging. Zijn de deuren van laad- en losstations verlicht, zijn de buitendeuren versterkt, hoe staat het met de toegangscontrole, is er een toegangspas voor het pand? Bij TAPA TSR betreft het vragen over fysieke beveiliging, beveiligingssystemen en procedures. Het gaat hierbij echter om verificatie van de lading, verzegeling in bijzijn van het personeel, routewijzigingen, vertragingen en incidenten tijdens het transport, parkeren met geactiveerd alarm, vragen over ’s nachts parkeren en het calamiteitenplan. Tot slot is er het onderdeel gevaarlijke stoffen. Vragen betreffen de communicatie van beveiligingsmaatregelen, persoonsgegevens medewerkers, screening, betrouwbaarheid contractors, inspecties, training, tijdelijke opslag en parkeren van de voertuigen. Ieder onderdeel moet afzonderlijk gemaakt worden en er rolt dus een apart verbeterplan uit. Met de hele test ben je zo’n anderhalf uur bezig. Je kunt alleen met ja of nee antwoorden.

Geeft dat geen vertekend beeld bij het verbeterplan? Is er ook een grijs gebied?

Inderdaad, zo zal een ondernemer misschien een deel van zijn personeel screenen en een deel niet. Vult hij dan ja of nee in bij de screeningsvraag? Maar bij het opstellen van de scan moesten we schipperen met de technische mogelijkheden. Het geven van open antwoorden is te arbeidsintensief. Ik denk dat de conclusies uit het verbeterplan over het algemeen wel kloppen. En het blijft natuurlijk een hulpmiddel. Ondernemers bepalen zelf wel welke adviezen ze wel en niet overnemen.

Hebben jullie een idee hoe vaak de scan zal worden gebruikt?

Streefcijfers heb ik niet. Wel heb ik het idee dat er vraag naar is. Verzekeraars en verladers stellen steeds strengere eisen aan de bedrijfsprocessen. De scan geeft een individueel beeld van de actuele situatie bij transporteurs. Ondernemers kunnen de scan ook gebruiken om bij opdrachtgevers aan te tonen dat ze actief met criminaliteitspreventie bezig zijn. Het is de bedoeling dat de scan dynamisch is. Als er morgen nieuwe wet- en regelgeving komt, wordt die in de test verwerkt. Ondernemers zullen de test dan ook regelmatig moeten doen om te zien of ze nog steeds aan de veiligheidseisen voldoen.’

Malini Witlox

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement