Shortsea en de crisis

Geen enkele sector ontsnapt aan de gevolgen van de economische crisis. Ook het shortseavervoer niet.

Wat staat de shortsea-sector te wachten na 2009? Dat is de vraag die centraal zal staan op de Shortsea Conference 2009 van onze Belgische zusterkrant De Lloyd op 1 en 2 oktober 2008 in Brugge. Vertegenwoordigers van verladers, reders, havens en andere overheden zullen het er ongetwijfeld hebben over de problemen waarmee de sector nu kampt.

Shortsea is een vlag die vele ladingen dekt. Het kan gaan om een coaster die een paar duizend ton hout vervoert tot containerschepen van 5.000 teu die actief zijn tussen de Benelux en het Middellandse Zeegebied. Een groot deel van het intra-Europese maritieme verkeer wordt verzekerd door ro/ro-schepen en containerdiensten die al dan niet deur/deurvervoer met feedervolumes combineren.

De sector kan al een tijdje op veel positieve aandacht rekenen omdat zeevervoer nu eenmaal veel minder belastend is voor het milieu. Door de crisis komt de modal shift die de overheden willen bewerkstelligen, nu echter wel in het gedrang. De tarieven in het wegvervoer zijn zodanig gedaald, dat het prijsvoordeel van het maritieme transport in een aantal gevallen als sneeuw voor de zon is gesmolten en er nu zelfs een omgekeerde modal shift dreigt. Hoewel heel wat rederijen en wegvervoerders elkaar nog steeds als intermodale partners zien, blijven ze in vele gevallen ook harde concurrenten.

Op termijn zijn de perspectieven voor shortsea echter niet ongunstig. De ecologische argumenten zullen steeds meer in het voordeel van het schip spelen en zodra de markt weer aantrekt, zal het weer snel ‘business as usual’ zijn. Wat het containervervoer betreft zal de overcapaciteit in de shortsea-sector duidelijk veel sneller verdwijnen dan in het deepsea-vervoer. Er dreigt zelfs een tekort aan moderne tonnage te ontstaan.

Als voorzitter van het European Network of Maritime Clusters heeft de Nederlandse professor Niko Wijnolst eerder deze maand op het Euromed Management Maritime Forum in Marseilles een voorstel gedaan om de crisis te gebruiken door de Europese shortseavloot te verjongen. Wijnolst stelde voor dat de Europese Commissie zo’n schema zou ontwikkelen en steunen.

Voor de verlader zijn de gevolgen van de crisis op de shortsea-sector nog beperkt. Op sommige routes werden de afvaartfrequenties van ro/rodiensten verminderd, maar tot nu toe bleef het geografische aanbod hoegenaamd ongewijzigd. Zelfs in deze moeilijke tijden is er nog ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de maritieme snelwegen van Grimaldi naar Polen en de pas begonnen veerdienst van UECC tussen Zeebrugge en Santander bewijzen. Ook dat zal tijdens de Shortsea Conference 2009 van De Lloyd ruimschoots aan bod komen.

Shortsea en de crisis | NT

Shortsea en de crisis

Geen enkele sector ontsnapt aan de gevolgen van de economische crisis. Ook het shortseavervoer niet.

Wat staat de shortsea-sector te wachten na 2009? Dat is de vraag die centraal zal staan op de Shortsea Conference 2009 van onze Belgische zusterkrant De Lloyd op 1 en 2 oktober 2008 in Brugge. Vertegenwoordigers van verladers, reders, havens en andere overheden zullen het er ongetwijfeld hebben over de problemen waarmee de sector nu kampt.

Shortsea is een vlag die vele ladingen dekt. Het kan gaan om een coaster die een paar duizend ton hout vervoert tot containerschepen van 5.000 teu die actief zijn tussen de Benelux en het Middellandse Zeegebied. Een groot deel van het intra-Europese maritieme verkeer wordt verzekerd door ro/ro-schepen en containerdiensten die al dan niet deur/deurvervoer met feedervolumes combineren.

De sector kan al een tijdje op veel positieve aandacht rekenen omdat zeevervoer nu eenmaal veel minder belastend is voor het milieu. Door de crisis komt de modal shift die de overheden willen bewerkstelligen, nu echter wel in het gedrang. De tarieven in het wegvervoer zijn zodanig gedaald, dat het prijsvoordeel van het maritieme transport in een aantal gevallen als sneeuw voor de zon is gesmolten en er nu zelfs een omgekeerde modal shift dreigt. Hoewel heel wat rederijen en wegvervoerders elkaar nog steeds als intermodale partners zien, blijven ze in vele gevallen ook harde concurrenten.

Op termijn zijn de perspectieven voor shortsea echter niet ongunstig. De ecologische argumenten zullen steeds meer in het voordeel van het schip spelen en zodra de markt weer aantrekt, zal het weer snel ‘business as usual’ zijn. Wat het containervervoer betreft zal de overcapaciteit in de shortsea-sector duidelijk veel sneller verdwijnen dan in het deepsea-vervoer. Er dreigt zelfs een tekort aan moderne tonnage te ontstaan.

Als voorzitter van het European Network of Maritime Clusters heeft de Nederlandse professor Niko Wijnolst eerder deze maand op het Euromed Management Maritime Forum in Marseilles een voorstel gedaan om de crisis te gebruiken door de Europese shortseavloot te verjongen. Wijnolst stelde voor dat de Europese Commissie zo’n schema zou ontwikkelen en steunen.

Voor de verlader zijn de gevolgen van de crisis op de shortsea-sector nog beperkt. Op sommige routes werden de afvaartfrequenties van ro/rodiensten verminderd, maar tot nu toe bleef het geografische aanbod hoegenaamd ongewijzigd. Zelfs in deze moeilijke tijden is er nog ruimte voor nieuwe initiatieven zoals de maritieme snelwegen van Grimaldi naar Polen en de pas begonnen veerdienst van UECC tussen Zeebrugge en Santander bewijzen. Ook dat zal tijdens de Shortsea Conference 2009 van De Lloyd ruimschoots aan bod komen.