Security: Overzicht douaneregels

Opnieuw komt er een loot aan de Amerikaanse veiligheidsboom. 26 januari wordt de Importer Security Filing (ISF) officieel van kracht, in Nederland ook wel de 10+2 regel genoemd. Verladers en vervoerders zien door alle wetten, regels en termen door de bomen het bos niet meer. Nieuwsblad Transport zette de belangrijkste op een rij.

AEO

Authorised Economic Operator, een status die bedrijven bij de douane aan kunnen vragen. De AEO-certificering is een door Europa opgelegde wet, die vanaf 2008 geldt voor alle bedrijven met een vestiging in een EU-land. De status wordt aangevraagd in dat land waar het bedrijf een hoofdvestiging heeft. Een AEO-status is niet verplicht, wel biedt een certificaat allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de douane verschillende faciliteiten voor fysieke douanecontroles aan bedrijven met een AEO-status. Goederen van bedrijven met een AEO-status zijn minder onderhevig aan oponthoud en controles.

Er zijn drie soorten AEO-certificaten: het certificaat Douanevereenvoudigingen, het certificaat Veiligheid en een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Bedrijven die voor een AEO-status in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. De AEO-status en de richtlijnen voor toekenning van de status, zijn gebaseerd op het Communautair Douane Wetboek en de bijbehorende toepassingsverordening.

CSI

Het Container Security Initiative betreft afspraken voor het screenen van containers. Het is een programma van de Amerikaanse douane ter beveiliging van de grenzen tegen terrorisme, specifiek bedoeld voor containervervoer. Havens buiten de VS doen er ook aan mee.

C-TPAT

Customs-Trade Partnership Against Terrorism, een overheidsprogramma van het US Customs & Border Protection om de Amerikaanse grenzen te beveiligen. Het programma wordt gezien als de Amerikaanse tegenhanger van de AEO en is kort na de aanslagen op de New Yorkse Twin Towers in 2001 ingevoerd. Het gros van de bedrijven die zijn ingestapt in het programma, noemt het sneller vrijgeven van de lading als belangrijkste motivatie daartoe. Tot C-TPAT-deelnemers behoren logistiek dienstverleners, importeurs, rederijen, douane-expediteurs, wegvervoerders, luchtvaartmaatschappijen, grote buitenlandse producenten en buitenlandse operatoren van haventerminals.

FAST

Free And Secure Trade program. Beveiligingsinitiatief, bedoeld voor handel tussen de VS en Canada.

ISF

Importer Security Filing. Nieuwe regel die ingaat op 26 januari 2009, in Nederland ook wel de 10+2 regel genoemd. Amerikaanse importeurs moeten tien gegevens over de lading aanleveren. De data betreft naam en adres van de fabrikant, koper, verkoper en expediteur. Ook wil de douane weten uit welk land de goederen oorspronkelijk komen, wat de locatie is waar de container is samengesteld en wat het exacte afleveradres in de Verenigde Staten is. Andere informatie betreft het nummer van de vervoersovereenkomst, het nummer van de importeur en het Harmonized Tariff Schedule-nummer. Van de scheepvaartmaatschappijen wil de douane twee gegevens, een stuwplan van het schip en de container status message, waarmee de containerbewegingen en veranderingen in de inhoud inzichtelijk worden. Ook van de lading die aan boord blijft na bezoek aan een Amerikaanse haven moet inzichtelijk gemaakt worden waar die heen gaat en van wie die komt.

De ISPS Code

De International Ship and Port facility Security werd in december 2002 door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgesteld. Het betreft een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en terminals. Nederland heeft de wetgeving vastgelegd in de Havenbeveiligingswet die op 21 augustus 2004 van kracht werd. De ISPS code is verplicht voor alle schepen op internationale reizen, die meer dan 500 ton aan lading vervoeren. Schepen en terminals moeten onder andere voorzien zijn van een specifiek veiligheidsplan, een veiligheidsofficier aan boord, een veiligheidsofficier aan de wal, ladingcontrole, personencontrole bij aankomst en vertrek en bepaald materiaal zoals camera’s en metaaldetectoren.

ISO 28000

ISO 28000 betreft een norm, ingesteld om de veiligheid van de supply chain te kunnen waarborgen. De norm is opgesteld door de International Organization for Standardization. Met het hulpmiddel kunnen bedrijven mogelijke dreigingen inventariseren om vervolgens de juiste maatregelen te nemen. Bedrijven die aan deze normen voldoen, zullen over het algemeen ook beter kunnen optreden tegen criminaliteit zoals smokkel, en ze kunnen hun vrachtstromen beter in de gaten houden. ISO 28000 is geschikt voor alle organisaties die betrokken zijn in productie, dienstverlening, opslag en transport

PSI

Het Proliferation Security Initiative. Het internationaal project PSI werd op 31 mei 2003 door de Amerikaanse President Bush aangekondigd als nieuw instrument in de strijd tegen de verspreiding van nucleaire, chemische, biologische en radiologische massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen zoals raketten. De internationale samenwerking richt zich met name op onderschepping van wapens te land, ter zee of in de lucht om te voorkomen dat wapens die zijn bestemd voor risicolanden hun eindafnemers bereiken.

SES

Het in 2004 gelanceerde Secure Export Scheme is een Nieuw Zeelands initiatief en betreft lading tussen de VS en Nieuw Zeeland. Goed informatiestromen moeten ervoor zorgen dat risicovolle containerladingen eerder worden geïdentificeerd en onderschept.

STL

Secure Trade Lanes, ook wel green lane genoemd. Een overkoepelende naam voor goederenvervoer tussen verschillende landen waarbij – onder andere door gebruik van AEO en C-TPAT met zekerheid gesteld kan worden dat de handel veilig is. Het betreft een transportlijn tussen gecertificeerde partners, waardoor douanecontroles tot een minimum kunnen worden beperkt.

STP

Het Secure Trade Partnership is in 2007 ingevoerd door de Singaporese douane en staat open voor importeurs, exporteurs, warehouse operators, transporteurs en terminal operators. Het programma is bedoeld om groter bewustzijn over de veiligheidsproblemen te creëren en bedrijven aan te moedigen hun verantwoordelijkheid te nemen. Het betreft een vrijwillig programma.

TAPA

TAPA staat voor Technology Asset Production Association, een initiatief dat in de jaren negentig is opgezet om de diefstal van lading te verminderen. Het belangrijkste initiatief van TAPA was het opstellen en vastleggen van een vrachtbeveiligingsstandaard, die wordt opgelegd aan logistieke bedrijven en vervoerders van high tech vracht. TAPA stelt onder andere organisatorische en bouwkundige eisen aan toegangscontrole. Veel producenten van high tech goederen vragen hun logistieke dienstverleners om de diverse schakels in hun keten te laten beoordelen tegen de FSR standaard. Er is een onderscheid in TAPA FSR (Freight Security Rules) en TAPA TSR (Truck Security Requirements).

100 procent scanning

Het Amerikaanse Congres wil dat alle containers vanaf 2012 worden gescand op zoek naar wapens, drugs en andere verboden waar. De maatregel moet vooral terroristische aanslagen voorkomen. Of de maatregel er komt, is onduidelijk. Europa is tegenstander, evenals landen buiten de EU. Het zou een politieke beslissing zijn van de Amerikanen die het electoraal goed doet, maar onuitvoerbaar is en de veiligheid niet vergroot. De diverse andere douaneregels en risicoanalyse zorgen al voor voldoende garanties, zo vinden tegenstanders. In Hong Kong en in de Pakistaanse haven Port Qasim zijn al proeven uitgevoerd met 100 procent scanning.

24 uurs regel, China

Vanaf 1 januari 2009 hebben de Chinese autoriteiten de zogenaamde 24 hour custom rule aangekondigd. Van alle zendingen die naar of via Chinese havens verscheept worden, moeten de exportdocumenten aangemeld worden bij de Chinese douane. Dit moet 24 uur voor het moment van laden in de haven van vertrek gebeuren. Van alle zendingen die vanuit China vertrekken, moet een voorbericht aan de Chinese douane worden gestuurd. De definitieve papieren moeten een half uur voor het daadwerkelijke laden bij de douane zijn.

24 uurs regel, Europa

Ook de Europese Commissie willen een 24 uurs regel invoeren. Een beslissing hierover is uitgesteld en wordt op zijn vroegst pas in februari 2009 genomen. De lidstaten zijn het oneens over de vraag hoe de regelgeving er exact uit moet komen te zien.

24 uurs regel, VS

Regelgeving voor de indiening van ladingmanifesten, in 2003 opgelegd door de Amerikaanse douane. Van elke container die de Verenigde Staten als bestemming heeft, eist Amerikaanse douane dat rederijen de informatie van het manifest 24 uur voordat die container in een buitenlandse haven wordt geladen, indienen. De 24 uurs regel geldt voor zowel containerrederijen als non-vessel operating common carriers.

Malini Witlox

Security: Overzicht douaneregels | NT

Security: Overzicht douaneregels

Opnieuw komt er een loot aan de Amerikaanse veiligheidsboom. 26 januari wordt de Importer Security Filing (ISF) officieel van kracht, in Nederland ook wel de 10+2 regel genoemd. Verladers en vervoerders zien door alle wetten, regels en termen door de bomen het bos niet meer. Nieuwsblad Transport zette de belangrijkste op een rij.

AEO

Authorised Economic Operator, een status die bedrijven bij de douane aan kunnen vragen. De AEO-certificering is een door Europa opgelegde wet, die vanaf 2008 geldt voor alle bedrijven met een vestiging in een EU-land. De status wordt aangevraagd in dat land waar het bedrijf een hoofdvestiging heeft. Een AEO-status is niet verplicht, wel biedt een certificaat allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de douane verschillende faciliteiten voor fysieke douanecontroles aan bedrijven met een AEO-status. Goederen van bedrijven met een AEO-status zijn minder onderhevig aan oponthoud en controles.

Er zijn drie soorten AEO-certificaten: het certificaat Douanevereenvoudigingen, het certificaat Veiligheid en een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Bedrijven die voor een AEO-status in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. De AEO-status en de richtlijnen voor toekenning van de status, zijn gebaseerd op het Communautair Douane Wetboek en de bijbehorende toepassingsverordening.

CSI

Het Container Security Initiative betreft afspraken voor het screenen van containers. Het is een programma van de Amerikaanse douane ter beveiliging van de grenzen tegen terrorisme, specifiek bedoeld voor containervervoer. Havens buiten de VS doen er ook aan mee.

C-TPAT

Customs-Trade Partnership Against Terrorism, een overheidsprogramma van het US Customs & Border Protection om de Amerikaanse grenzen te beveiligen. Het programma wordt gezien als de Amerikaanse tegenhanger van de AEO en is kort na de aanslagen op de New Yorkse Twin Towers in 2001 ingevoerd. Het gros van de bedrijven die zijn ingestapt in het programma, noemt het sneller vrijgeven van de lading als belangrijkste motivatie daartoe. Tot C-TPAT-deelnemers behoren logistiek dienstverleners, importeurs, rederijen, douane-expediteurs, wegvervoerders, luchtvaartmaatschappijen, grote buitenlandse producenten en buitenlandse operatoren van haventerminals.

FAST

Free And Secure Trade program. Beveiligingsinitiatief, bedoeld voor handel tussen de VS en Canada.

ISF

Importer Security Filing. Nieuwe regel die ingaat op 26 januari 2009, in Nederland ook wel de 10+2 regel genoemd. Amerikaanse importeurs moeten tien gegevens over de lading aanleveren. De data betreft naam en adres van de fabrikant, koper, verkoper en expediteur. Ook wil de douane weten uit welk land de goederen oorspronkelijk komen, wat de locatie is waar de container is samengesteld en wat het exacte afleveradres in de Verenigde Staten is. Andere informatie betreft het nummer van de vervoersovereenkomst, het nummer van de importeur en het Harmonized Tariff Schedule-nummer. Van de scheepvaartmaatschappijen wil de douane twee gegevens, een stuwplan van het schip en de container status message, waarmee de containerbewegingen en veranderingen in de inhoud inzichtelijk worden. Ook van de lading die aan boord blijft na bezoek aan een Amerikaanse haven moet inzichtelijk gemaakt worden waar die heen gaat en van wie die komt.

De ISPS Code

De International Ship and Port facility Security werd in december 2002 door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgesteld. Het betreft een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor de beveiliging van schepen en terminals. Nederland heeft de wetgeving vastgelegd in de Havenbeveiligingswet die op 21 augustus 2004 van kracht werd. De ISPS code is verplicht voor alle schepen op internationale reizen, die meer dan 500 ton aan lading vervoeren. Schepen en terminals moeten onder andere voorzien zijn van een specifiek veiligheidsplan, een veiligheidsofficier aan boord, een veiligheidsofficier aan de wal, ladingcontrole, personencontrole bij aankomst en vertrek en bepaald materiaal zoals camera’s en metaaldetectoren.

ISO 28000

ISO 28000 betreft een norm, ingesteld om de veiligheid van de supply chain te kunnen waarborgen. De norm is opgesteld door de International Organization for Standardization. Met het hulpmiddel kunnen bedrijven mogelijke dreigingen inventariseren om vervolgens de juiste maatregelen te nemen. Bedrijven die aan deze normen voldoen, zullen over het algemeen ook beter kunnen optreden tegen criminaliteit zoals smokkel, en ze kunnen hun vrachtstromen beter in de gaten houden. ISO 28000 is geschikt voor alle organisaties die betrokken zijn in productie, dienstverlening, opslag en transport

PSI

Het Proliferation Security Initiative. Het internationaal project PSI werd op 31 mei 2003 door de Amerikaanse President Bush aangekondigd als nieuw instrument in de strijd tegen de verspreiding van nucleaire, chemische, biologische en radiologische massavernietigingswapens en hun overbrengingsmiddelen zoals raketten. De internationale samenwerking richt zich met name op onderschepping van wapens te land, ter zee of in de lucht om te voorkomen dat wapens die zijn bestemd voor risicolanden hun eindafnemers bereiken.

SES

Het in 2004 gelanceerde Secure Export Scheme is een Nieuw Zeelands initiatief en betreft lading tussen de VS en Nieuw Zeeland. Goed informatiestromen moeten ervoor zorgen dat risicovolle containerladingen eerder worden geïdentificeerd en onderschept.

STL

Secure Trade Lanes, ook wel green lane genoemd. Een overkoepelende naam voor goederenvervoer tussen verschillende landen waarbij – onder andere door gebruik van AEO en C-TPAT met zekerheid gesteld kan worden dat de handel veilig is. Het betreft een transportlijn tussen gecertificeerde partners, waardoor douanecontroles tot een minimum kunnen worden beperkt.

STP

Het Secure Trade Partnership is in 2007 ingevoerd door de Singaporese douane en staat open voor importeurs, exporteurs, warehouse operators, transporteurs en terminal operators. Het programma is bedoeld om groter bewustzijn over de veiligheidsproblemen te creëren en bedrijven aan te moedigen hun verantwoordelijkheid te nemen. Het betreft een vrijwillig programma.

TAPA

TAPA staat voor Technology Asset Production Association, een initiatief dat in de jaren negentig is opgezet om de diefstal van lading te verminderen. Het belangrijkste initiatief van TAPA was het opstellen en vastleggen van een vrachtbeveiligingsstandaard, die wordt opgelegd aan logistieke bedrijven en vervoerders van high tech vracht. TAPA stelt onder andere organisatorische en bouwkundige eisen aan toegangscontrole. Veel producenten van high tech goederen vragen hun logistieke dienstverleners om de diverse schakels in hun keten te laten beoordelen tegen de FSR standaard. Er is een onderscheid in TAPA FSR (Freight Security Rules) en TAPA TSR (Truck Security Requirements).

100 procent scanning

Het Amerikaanse Congres wil dat alle containers vanaf 2012 worden gescand op zoek naar wapens, drugs en andere verboden waar. De maatregel moet vooral terroristische aanslagen voorkomen. Of de maatregel er komt, is onduidelijk. Europa is tegenstander, evenals landen buiten de EU. Het zou een politieke beslissing zijn van de Amerikanen die het electoraal goed doet, maar onuitvoerbaar is en de veiligheid niet vergroot. De diverse andere douaneregels en risicoanalyse zorgen al voor voldoende garanties, zo vinden tegenstanders. In Hong Kong en in de Pakistaanse haven Port Qasim zijn al proeven uitgevoerd met 100 procent scanning.

24 uurs regel, China

Vanaf 1 januari 2009 hebben de Chinese autoriteiten de zogenaamde 24 hour custom rule aangekondigd. Van alle zendingen die naar of via Chinese havens verscheept worden, moeten de exportdocumenten aangemeld worden bij de Chinese douane. Dit moet 24 uur voor het moment van laden in de haven van vertrek gebeuren. Van alle zendingen die vanuit China vertrekken, moet een voorbericht aan de Chinese douane worden gestuurd. De definitieve papieren moeten een half uur voor het daadwerkelijke laden bij de douane zijn.

24 uurs regel, Europa

Ook de Europese Commissie willen een 24 uurs regel invoeren. Een beslissing hierover is uitgesteld en wordt op zijn vroegst pas in februari 2009 genomen. De lidstaten zijn het oneens over de vraag hoe de regelgeving er exact uit moet komen te zien.

24 uurs regel, VS

Regelgeving voor de indiening van ladingmanifesten, in 2003 opgelegd door de Amerikaanse douane. Van elke container die de Verenigde Staten als bestemming heeft, eist Amerikaanse douane dat rederijen de informatie van het manifest 24 uur voordat die container in een buitenlandse haven wordt geladen, indienen. De 24 uurs regel geldt voor zowel containerrederijen als non-vessel operating common carriers.

Malini Witlox