Of de massale bedrijfssterfte in het wegvervoer nog moet uitbreken, is onzeker. In de eerste drie kwartalen gingen in het totale vervoer in Nederland 374 bedrijven over de kop. Dat was een verdubbeling in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het wegvervoer sneuvelden 170 bedrijven. Het aantal faillissementen onder eenmanszaken was opvallend genoeg veel geringer dan dat onder vennootschappen. Verwacht wordt dat volgend jaar zeker niet minder bedrijven de boeken moeten leggen dan in 2009.

Dun & Bradstreet houdt het erop dat in het derde kwartaal 130 transportbedrijven bezoek kregen van de curator. Op jaarbasis is dat vrij veel. Voor heel 2008 kwam het CBS op een totaal van 276 faillissementen in vervoer, opslag en communicatie. Dat was overigens al weer meer dan de 240 bedrijven uit 2007. Maar dat was ook een zeer laag getal, want in de voorgaande jaren waren de getallen 396 (2006) en zelfs 469 (2005). Er zijn de laatste jaren dus weinig transportbedrijven bankroet gegaan.

De huidige crisis zal de nodige bedrijven, die het dit jaar nog konden uitzingen, misschien pas volgend jaar over de rand duwen. Maar misschien ook niet, als het herstel tijdig inzet. De grote constante is dat de rendementen in het wegvervoer al vele jaren ondermaats zijn. Dit jaar zakt ook het binnenlands wegvervoer in de min, terwijl het internationale wegtransport al jaren achtereen rode cijfers schrijft. Gaat een herstel niet met tariefsverbetering gepaard, dan komt het voor veel bedrijven dus toch nog te laat.