Vliegtuigen uit Japan worden aan de buitenzijde gescreend op radioactiviteit voordat de lading wordt gelost. De vracht zelf wordt bij het lossen uit het vliegtuig nogmaals pallet voor pallet op radioactiviteit gemeten. Ook daarbij is geen verhoogd stralingsgevaar waargenomen. De lading die bestaat uit levensmiddelen, consumentenproducten, diervoeders, elektronica en planten worden door de VWA steekproefsgewijs extra gecontroleerd.