In het kader van dit onderzoek heeft Schouppe aan de luchthaven gevraagd de ondertekening van het contract uit te stellen. Mocht blijken dat de procedure niet correct is verlopen, moet de aanbesteding worden overgedaan, aldus Schouppe.