Schiphol blijft ondanks tariefsverlaging winstmachine

Jaarcijfers

Schiphol zag het nettoresultaat vorig jaar door een aantal eenmalige baten stijgen met 35% naar 374 miljoen euro.

De omzet daalde daarentegen licht met 1% naar 1.423 miljoen euro. Deze afname schrijft de luchthaven toe aan een daling van de havengeldtarieven met 6,8% dat grotendeels werd gecompenseerd door een stijging van het verkeer en vervoer.
De winststijging kan worden toegeschreven aan drie bijzondere posten: een herwaardering van het vastgoed met 67 miljoen euro, de verkoop van een belang in Schiphol Airport Retail (50 miljoen euro) en een bijdrage van 55 miljoen euro, die wordt verrekend met de havengelden vanaf 1 april 2017. Daarnaast steeg het resultaat uit deelnemingen sterk van 27 miljoen euro naar 60 miljoen euro.

Schiphol zag vorig jaar het passagiersvervoer met ruim 6% stijgen, terwijl het vrachtvervoer met 0,7% licht daalde naar 1,6 miljoen ton. Het aantal vliegbewegingen nam vorig jaar toe met 2,8% en kwam uit op 450.697.

Topman Jos Nijhuis van de Schiphol Group wees er in een toelichting op de cijfers op dat de luchthaven ‘snel tegen de grenzen van de piekcapaciteit’ aanloopt. Verdere Investeringen in de infrastructuur en de bereikbaarheid zijn volgens hem ‘broodnodig’. Dat betekent niet dat de luchthavengelden zulle worden verhoogd. Vanaf april van dit jaar dalen de tarieven met 11,6%. ‘Dankzij onze financiële soliditeit kunnen we adequaat inspelen op de internationale concurrentie en kunnen we de havengelden op een concurrerend niveau houden’, aldus Nijhuis.

Schiphol blijft ondanks tariefsverlaging winstmachine | NT

Schiphol blijft ondanks tariefsverlaging winstmachine

Jaarcijfers

Schiphol zag het nettoresultaat vorig jaar door een aantal eenmalige baten stijgen met 35% naar 374 miljoen euro.

De omzet daalde daarentegen licht met 1% naar 1.423 miljoen euro. Deze afname schrijft de luchthaven toe aan een daling van de havengeldtarieven met 6,8% dat grotendeels werd gecompenseerd door een stijging van het verkeer en vervoer.
De winststijging kan worden toegeschreven aan drie bijzondere posten: een herwaardering van het vastgoed met 67 miljoen euro, de verkoop van een belang in Schiphol Airport Retail (50 miljoen euro) en een bijdrage van 55 miljoen euro, die wordt verrekend met de havengelden vanaf 1 april 2017. Daarnaast steeg het resultaat uit deelnemingen sterk van 27 miljoen euro naar 60 miljoen euro.

Schiphol zag vorig jaar het passagiersvervoer met ruim 6% stijgen, terwijl het vrachtvervoer met 0,7% licht daalde naar 1,6 miljoen ton. Het aantal vliegbewegingen nam vorig jaar toe met 2,8% en kwam uit op 450.697.

Topman Jos Nijhuis van de Schiphol Group wees er in een toelichting op de cijfers op dat de luchthaven ‘snel tegen de grenzen van de piekcapaciteit’ aanloopt. Verdere Investeringen in de infrastructuur en de bereikbaarheid zijn volgens hem ‘broodnodig’. Dat betekent niet dat de luchthavengelden zulle worden verhoogd. Vanaf april van dit jaar dalen de tarieven met 11,6%. ‘Dankzij onze financiële soliditeit kunnen we adequaat inspelen op de internationale concurrentie en kunnen we de havengelden op een concurrerend niveau houden’, aldus Nijhuis.