Hij schat dat het volumeverlies door 3D printing op 2 tot hooguit 5% kan komen. In andere sectoren kan het verlies hoger uitvallen. Hij denkt daarbij aan maatwerk, zoals meubels, die in 2025 eerder uit de printer komen dan uit een meubelfabriek. Ook de distributie van speelgoed en spellen kan in de toekomst lijden onder de komst van de 3D printer, maar dat zijn goederen die nauwelijks per vliegtuig worden vervoerd.

Handelsoorlog

Hausmann voorziet eerder dat de dreigende handelsoorlog tussen China en de VS een nadelig effect zal hebben op de mondiale luchtvrachtvolumes. Maar ook dat moet volgens de McKinsey-manager niet worden overdreven.

De wereldhandel groeit momenteel 1,4 keer het gemiddeld Bruto Binnenlands Product (BBP), stelt hij. De importtarieven van president Trump reduceren in het meest dramatische scenario die groei naar 1 keer het BBP. Hij zegt verder dat de economische motor Azië het negatieve effect van de hoge Amerikaanse tolmuren grotendeels zal opvangen.

‘De wereldhandel buiten de VS is nog steeds groot genoeg voor groei in de luchtvracht.’ Daarnaast is steeds meer volume in de luchtvracht gerelateerd aan e-commerce en pakketvervoer, aldus Hausmann. Voor de komende jaren verwacht hij wel dat deze groei uit online-winkelen steeds meer zal verschuiven naar het wegtransport.

Toename luchtvracht

De luchtvrachtsector neemt volgens de meeste scenario’s toe van 63 miljoen ton naar 77 miljoen ton in 2025. Dat komt neer op een jaarlijkse volumegroei van 3%. Hausmann verwacht dat de capaciteit van de vrachtvloot met een vergelijkbaar percentage zal toenemen. De uitdaging ligt volgens hem meer bij voldoende afhandelingcapaciteit op de luchthavens. Daar zijn de komende tijd meer investeringen nodig.