In de loods van de luchtvrachtexpediteur worden helaas beide zendingen met elkaar verwisseld en krijgen de afnemers wel in onbeschadigde staat oesters geleverd, maar niet degene welke zij uiteindelijk hadden besteld.

De handelaar stelt de luchtvrachtexpediteur hiervoor aansprakelijk en trekt direct de volledige waarde van beide partijen – een bedrag van 8800 euro – van de rekening van de luchtvrachtexpediteur af, die hiertegen uiteraard protesteert. De handelaar stelt dat hij voor dit bedrag beide afnemers heeft moeten crediteren.

De aansprakelijkheidsverzekeraar van de logistieke verzekering van de luchtvrachtexpediteur stelt een expert aan om de eventuele schade nader te laten onderzoeken. De expert neemt contact op met de afzender om de uiteindelijke schade aan de oesters te kunnen vaststellen, maar deze krijgt geen enkele vorm van medewerking van de afzender om het lot hiervan te kunnen vaststellen.

De expert heeft tevens geïnformeerd naar de specificaties van de betreffende zendingen, maar merkwaardig genoeg beschikt de afzender niet over de informatie om de door de expert gestelde vragen te kunnen beantwoorden. De expert heeft de afzender ook gevraagd naar de door hem aan de
afnemers verzonden creditnota’s, maar ook deze heeft niet mogen ontvangen van de afzender.

Door het ontbreken van de informatie heeft de expert de schade aan de oesters uiteindelijk niet kunnen vaststellen. Dit heeft als gevolg gehad, dat de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade vooralsnog niet heeft kunnen afwerken, door het ontbreken van enig bewijs van het bestaan van de schade.

Wat er met de zendingen uiteindelijk is gebeurd, valt niet te achterhalen. Maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat deze door de respectievelijke ontvangers zijn vernietigd. Doordat de afzender (zo stom als een vis) zijn mond niet open doet en niets los laat en de waarheid daardoor niet te achterhalen is, blijft de luchtvrachtexpediteur met het deficiet zitten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement