Op het eerste gezicht slim ondernemerschap van Schiphol Group, waarvan het gros van de winst via de jaarlijkse dividenduitkering uiteindelijk naar de schatkist vloeit van de Rijksoverheid als grootaandeelhouder (70%) van Schiphol.

Dat beleid van de luchthaven heeft ook een keerzijde, merkt de vakbond terecht op in deze krant. Zo wordt er in de afhandelingsbranche nauwelijks geld verdiend en zijn arbeidsvoorwaarden voor de ruim 3.000 vaste werknemers vergeleken met bijvoorbeeld de stuwage in de haven van Rotterdam bijzonder schraal te noemen. Dat leidt onder meer tot een groot verloop onder het afhandelingspersoneel op Schiphol, zegt FNV Bondgenoten.

Een ander nadeel van de marktwerking is dat de afhandelingsbedrijven nauwelijks nog kunnen investeren in nieuw materiaal, waardoor de bond de sector omschrijft als een ‘uitgewoonde boel’.

FNV Bondgenoten maakt verder een rechtstreekse koppeling tussen de jaren van bezuinigingen in de afhandeling en de vliegveiligheid op de luchthaven. Het raakt daar een gevoelige snaar, want op dat terrein is er de laatste tijd steeds meer kritiek op de luchthaven, onder meer van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die eerder al aangaf dat de afhandelaars equipement via een pool moeten delen.

De oproep van de vakbond aan het adres van Schiphol om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie in de afhandelingssector lijkt in die context ook te billijken. De afhandelaars vervullen immers een cruciale rol in het vracht- en passagiersvervoer op de luchthaven en ook een beetje het uithangbord voor de Nederlandse mainport.

Schiphol heeft er dan ook een direct belang bij dat er in die bedrijfstak zwarte cijfers worden geschreven, goede arbeidsvoorwaarden gelden en de vliegveiligheid via goed opgeleid vakpersoneel en de inzet van moderne apparatuur wordt gegarandeerd. Vraagtekens hierover zorgen onnodig voor onrust en moeten worden weggenomen.

Daarnaast bieden de voorstellen van de vakbond rond een materiaal- en personeelspool een kwaliteitsinjectie in de branche, meer efficiency, lagere kosten en extra veiligheid binnen de versnipperde afhandelingsmarkt. Ook sluit het aan op de adviezen van de Onderzoeksraad. In dat kader is een herijking van het eigen concessiebeleid bij de afhandeling, nog een uitvloeisel van de liberaliseringsgolf uit de jaren negentig van de vorige eeuw, geen slecht idee.

Op veel terreinen is het heilige geloof in de marktwerking, al geruime tijd verdwenen of bijgesteld. Als goede huisvader doet Schiphol zich ook te kort om op dat terrein de ophaalbrug opgeklapt te laten en niet met de sociale partners in de afhandeling rond de tafel te gaan zitten. Niet voor niets ligt Schiphol in een van de oudste polders van Nederland.

Lees ook: ‘Afhandeling Schiphol is uitgewoonde bende’