Adina Valean, de EU-commissaris van Transport, zegt dat een voorstel voor het verder opschorten van de huidige slotregels momenteel wordt voorbereid. Zij komt daarmee tegemoet aan een eerder verzoek van de Duitse luchtvaartsector. Valeran wees er tevens op een verdere verlenging na het winterseizoen 2020/2021 ook niet valt uit te sluiten. Dat zal waarschijnlijk wel gepaard gaan met aanvullende eisen aan de airlines.

80/20-regel

De Europese Commissie zette aan het begin van de coranacrisis de strikte regels voor het toewijzen van start-en landingen op de grote luchthavens buiten werking om zo onder meer zo veel mogelijk luchtvrachtverkeer te kunnen accommoderen. Het ging daarbij hoofdzakelijk om het opschorten van de de zogeheten 80/20-regel. Die regel verplicht airlines 80% van de aangevraagde start-en landingen conform de aanvraag te benutten anders verliezen de maatschappijen de historische landingsrechten.

Op Schiphol was de strikte naleving van die regel de reden dat veel vrachtmaatschappijen de afgelopen jaren hun slots op de Nederlandse luchthaven verloren. Door de ontheffing kunnen buitenlandse vrachtmaatschappijen flexibel opereren op de Nederlandse luchthaven, dat de laatste twee maanden het aantal vrachtvluchten zag verdubbelen.

De ontheffing zorgt er tevens voor dat luchtvaartmaatschappijen niet uit vrees voor het verlies van historische rechten op luchthavens gedwongen worden om vluchten zonder vracht en passagiers uit te voeren.