De instemming van de piloten met de reorganisatie was een voorwaarde van de overheid voor financiële steun ter waarde van 3,4 miljard euro. Eerder vandaag gingen de vakbonden voor het cabine- en grondpersoneel al akkoord.

De VNV zegt dat met de overeenstemming de piloten hun verantwoordelijkheid nemen voor het veiligstellen van de toekomst van KLM. ‘We denken dat wij met dit akkoord oog te hebben voor de noodzakelijke offers die de huidige situatie vraagt en de gevolgen voor individuele vliegers’, stelt VNV-voorzitter Willem Schmid.

Faillissement

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) eiste eerder een reductie in de arbeidsvoorwaarden van 20%. Zonder een akkoord met het personeel over loonoffers en ontslagen was faillissement de enige andere optie, aldus de bewindsman..

Nu er overeenstemming is met alle vakbonden heeft de KLM het reorganisatieplan bij Hoekstra  afgeleverd. In een eerste reactie zegt de CDA-bewindsman dat het goed is en in het belang van KLM en haar werknemers dat er breed overeenstemming is bereikt. ‘De financiële problemen bij de onderneming zijn groot. Dit is de eerste stap op weg naar herstel.’

Het herstructureringsplan zal door Hoekstra eerst nader worden beoordeeld, daarna is de Tweede Kamer aan zet.