De onderzoekers hebben een COVID-19 Vaccine Airfreight Dashboard opgebouwd, waarbij toekomstige vraag in relatie tot het vaccinvervoer kan worden voorspeld. Daaruit blijkt dat de vaccins over twee jaar een additioneel vraag van grofweg 50.000 ton vertegenwoordigen voor de intercontinentale luchtvrachtmarkt. Hiermee is de impact wereldwijd op de luchtvracht ‘relatief marginaal’ te noemen, aldus de onderzoekers.

CFC wijst er daarbij verder op dat het aanbod ‘niet evenwichtig verspreid ‘ zal zijn over die tijdsperiode, waardoor er wellicht piekmomenten kunnen ontstaan. Die zullen echter gezien de bescheiden volumes nauwelijks voor problemen zorgen.

120.000 ton

Nog eens circa 70.000 ton zal volgens de schatting van CFC verder door de lucht worden vervoerd in hoofdzakelijk de binnenlandse markten in de VS, EU en India en op sommige routes in China, Brazilië en Japan. In totaal komt het geschat mondiaal ladingaanbod van 10 miljard doses uit op rond 120.000 ton, grofweg de maandelijkse overslag van Schiphol. Qua aandeel in de internationale luchtvrachtverkoop laat een voorzichtige raming van het vaccin gerelateerde transport zien dat het om een percentage van rond de 1 tot 2% gaat.

Bij het onderzoek van CFC dient de kanttekening te worden gemaakt dat gekeken is naar tonnage en niet is meegenomen dat er bij het temperatuurgevoelige vaccintransport hoge eisen worden gesteld aan onder meer de verpakking en daarmee de vaccins als volumelading een groter beslag legt op de beschikbare ruimte op vliegtuigen dan zogeheten ‘dense cargo’.

Verloopt de distributie van het vaccin soepeler dan verwacht? Hoe gaat het met de last mile? Waar lopen de vaccinmakers tegenaan en hoe staat het ervoor met distributie naar ontwikkelingslanden? Tijdens Air Freight Conference COVID-19 vaccine distribution op 23 maart spreekt Nieuwsblad Transport met diverse experts uit branche.

Onder meer Unicef, Pfizer, Lufthansa, Airfrance – KLM, DHL en Movianto geven een inkijkje in de huidige stand van zaken binnen vaccindistributie. Deelnemen? Registreer je nu kosteloos.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement