In totaal vervoerde AF KLM 268.000 ton aan luchtvracht, 10% meer dan in het eerste kwartaal van 2020. De beschikbare vrachtcapaciteit, belly-ruimte op passagiersvliegtuigen, slonk daarentegen met bijna 16%. Dat er toch meer vracht kon worden gevlogen schrijft de directie van de AF KLM toe aan een hogere beladingsgraad van de vliegtuigen, waaronder de zes vrachtvliegtuigen. Die steeg met 20 procentpunt naar ruim 77% in de eerste drie maanden van dit jaar. Daarnaast maakte AF-KLM gebruik van passagiersvliegtuigen met alleen vracht aan boord. Deels werden daarbij ook de stoelen beladen met vracht, waardoor zogeheten mini-freighters ontstonden.

Winstmarge

De vrachtactiviteiten van AF-KLM profiteerden daarnaast van het aanhoudende grote tekort aan vrachtcapaciteit in de mondiale luchtvrachtmarkt. Dat stuwde de vrachttarieven fors omhoog en dat is ook zichtbaar in de kwartaalcijfers van AF-KLM. Zo nam de gemiddelde winstmarge op het vrachtvervoer per afgelegde tonkilometer vracht met 122% toe in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar vergeleken met dezelfde periode in 2020. Indien valutaschommelingen niet worden meegerekend kwam die winststijging zelfs uit ruim 130%.

Deze enorme winststijgingen kan topman Pieter Elbers van KLM niet overtuigen om voor de toekomst meer in te zetten op luchtvracht. Tegenover De Volkskrant laat hij donderdag weten dat ‘onder normale omstandigheden meer dan de helft van al het vrachtvervoer meegaat in de buik van passagiersvliegtuigen. Die staan nu aan de grond. Maar als het reizigersvervoer weer op gang komt, droogt de vraag naar full freighters weer op’, verwacht hij. Eerder liet vrachtbaas Adriaan den Heijer van AF KLM in deze krant al weten dat de luchtvaartgroep vasthoudt aan zijn belly-strategie op vrachtgebied ondanks de huidige grote vraag naar vrachtvliegtuigen.

Nettoverlies

De sterke prestatie op vrachtgebied bij AF KLM heeft niet het grote verlies bij de ticketverkoop kunnen voorkomen door het wegblijven van 71% van de passagiers vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. Het nettoverlies kwam uit op bijna 1,5 miljard euro, waarvan twee derde voor rekening kwam van de passagiersdivisie.

Het bedrijfsresultaat liet een verlies zien van 1,1 miljard euro, waarvan 337 miljoen voor rekening van de kLM kwam en 840 was toe te schrijven aan partner Air France. Opvallend daarbij was dat het negatief resultaat vergeleken met het eerste kwartaal van 2020 veel sneller groeide in Frankrijk (304%) dan in Amstelveen (61%).

Creatief cargo

In een toelichting op de kwartaalcijfers zegt Elbers verder dat onder meer door de inbreng van ‘creatief cargo’, steunmaatregelen van de overheid en de afbouw van personeel (ruim 5000 banen), de luchtvaartgroep het verlies heeft kunnen beperken met 320 miljoen euro vergeleken met de eerste drie maanden van 2020 toen er een nettoverlies van 1,8 miljard euro moest worden bijgeschreven.

In totaal werd er bij de groep 40% op de salarissen, de grootste kostenpost, bespaard en liepen die lasten van 1,9 miljard euro terug naar 1,1 miljard euro. De brandstofkosten namen door het mindere vliegverkeer met 60% af naar 463 miljoen euro.