Herstel luchtvrachtvolumes stagneert in mei

Clive marktrapport

De luchtvrachtmarkt liet in de maand mei een lichte daling van de vervoerde volumes zien. Dat meldt luchtvrachtanalist Clive Data Services in de laatste marktmonitor. Of daarmee het herstel van het aanbod van de laatste maanden in de kiem is gesmoord, is nog niet duidelijk, aldus de consultant.

De maand mei telde een groot aantal vakantiedagen in een aantal belangrijke vrachtmarkten in onder meer China en Rusland en de Islamitische landen die een impact op het volume kan hebben gehad, zegt directeur Niall van de Wouw van Clive. Deze vakantiedagen waren er in mindere mate in mei van 2019, stelt hij. Hoe groot dat negatieve effect was op het ladingaanbod is nu nog moeilijk te beantwoorden en kan volgens Van de Wouw waarschijnlijk eerst in de cijfers van juni worden gevonden.

De data van de consultant lieten over mei een gemiddelde daling van de vraag van 4% zien vergeleken met 2019. Dat die maand twee jaar geleden als referentiekader is genomen, heeft direct te maken met de coronacrisis, waardoor de cijfers uit mei van 2020 geen goed vergelijkingsmateriaal bieden.

Bezettingsgraad

De beladingsgraad lag met 69% nog steeds op een hoog niveau (7 procentpunt boven mei 2019), maar liet vergeleken met maart en april van dit jaar een afname zien van respectievelijk 4 en 2 procentpunt. – Clive hanteert bij het meten van de bezettingsgraad van de vliegtuigen op vrachtgebied de eigen ontwikkelde ‘dynamic loadfactor’. Deze is gebaseerd op niet alleen gewicht maar ook volume van lading en geeft een beter beeld van de beladingsgraad van de vliegtuigen dan de cijfers van de airlines en IATA, die alleen het tonnage hanteren.

Opvallend in de marktcijfers was verder dat de vraag aan vrachtruimte vanuit Europa in mei met 9% verder sterker afnam vergeleken met mei 2019, maar ook bij die forse reductie wil Clive nog niet direct spreken van structurele veranderingen van de marktvraag. De analist wijst er wel voorzichtig op dat ‘diverse indicatoren in mei aangegeven dat het groeipad is vertraagd’.

Afkoeling

Clive zag gedurende de maand mei ook en verval in de luchtvrachttarieven. Die piekten nog aan het begin van de maand, maar daalden in de laatste week van de maand. De vrachtprijzen liggen echter nog steeds ver boven het peil van 2019. Daarnaast brengt de betere benuttingsgraad van de beschikbare vrachtruimte extra geld in de la. De luchtvrachtcapaciteit is door het trage herstel van de passagiersverkeer nog steeds beperkt op de belangrijke vrachtroutes.

De Baltic Air Freight Index (BAFI) liet over de gehele maand mei vergeleken met april nog een gemiddelde prijsstijging zien van 3%. Dat wijst ook in de richting van een afkoeling, want in april van dit jaar was er nog sprake van een gemiddelde tariefsverhoging van 17%. Ook de BAFI laat ook een prijsverval zien van de vrachtprijzen eind mei. Daarbij is er wel sprake van grote regionale verschillen. Zo liggen de prijzen vanuit China naar de VS en Europa nog steeds op een extreem hoog niveau. Datzelfde geldt overigens voor de Europese verladers met exportlading voor Noord-Amerika, aldus de BAFI.

Herstel luchtvrachtvolumes stagneert in mei | NT

Herstel luchtvrachtvolumes stagneert in mei

Clive marktrapport

De luchtvrachtmarkt liet in de maand mei een lichte daling van de vervoerde volumes zien. Dat meldt luchtvrachtanalist Clive Data Services in de laatste marktmonitor. Of daarmee het herstel van het aanbod van de laatste maanden in de kiem is gesmoord, is nog niet duidelijk, aldus de consultant.

De maand mei telde een groot aantal vakantiedagen in een aantal belangrijke vrachtmarkten in onder meer China en Rusland en de Islamitische landen die een impact op het volume kan hebben gehad, zegt directeur Niall van de Wouw van Clive. Deze vakantiedagen waren er in mindere mate in mei van 2019, stelt hij. Hoe groot dat negatieve effect was op het ladingaanbod is nu nog moeilijk te beantwoorden en kan volgens Van de Wouw waarschijnlijk eerst in de cijfers van juni worden gevonden.

De data van de consultant lieten over mei een gemiddelde daling van de vraag van 4% zien vergeleken met 2019. Dat die maand twee jaar geleden als referentiekader is genomen, heeft direct te maken met de coronacrisis, waardoor de cijfers uit mei van 2020 geen goed vergelijkingsmateriaal bieden.

Bezettingsgraad

De beladingsgraad lag met 69% nog steeds op een hoog niveau (7 procentpunt boven mei 2019), maar liet vergeleken met maart en april van dit jaar een afname zien van respectievelijk 4 en 2 procentpunt. – Clive hanteert bij het meten van de bezettingsgraad van de vliegtuigen op vrachtgebied de eigen ontwikkelde ‘dynamic loadfactor’. Deze is gebaseerd op niet alleen gewicht maar ook volume van lading en geeft een beter beeld van de beladingsgraad van de vliegtuigen dan de cijfers van de airlines en IATA, die alleen het tonnage hanteren.

Opvallend in de marktcijfers was verder dat de vraag aan vrachtruimte vanuit Europa in mei met 9% verder sterker afnam vergeleken met mei 2019, maar ook bij die forse reductie wil Clive nog niet direct spreken van structurele veranderingen van de marktvraag. De analist wijst er wel voorzichtig op dat ‘diverse indicatoren in mei aangegeven dat het groeipad is vertraagd’.

Afkoeling

Clive zag gedurende de maand mei ook en verval in de luchtvrachttarieven. Die piekten nog aan het begin van de maand, maar daalden in de laatste week van de maand. De vrachtprijzen liggen echter nog steeds ver boven het peil van 2019. Daarnaast brengt de betere benuttingsgraad van de beschikbare vrachtruimte extra geld in de la. De luchtvrachtcapaciteit is door het trage herstel van de passagiersverkeer nog steeds beperkt op de belangrijke vrachtroutes.

De Baltic Air Freight Index (BAFI) liet over de gehele maand mei vergeleken met april nog een gemiddelde prijsstijging zien van 3%. Dat wijst ook in de richting van een afkoeling, want in april van dit jaar was er nog sprake van een gemiddelde tariefsverhoging van 17%. Ook de BAFI laat ook een prijsverval zien van de vrachtprijzen eind mei. Daarbij is er wel sprake van grote regionale verschillen. Zo liggen de prijzen vanuit China naar de VS en Europa nog steeds op een extreem hoog niveau. Datzelfde geldt overigens voor de Europese verladers met exportlading voor Noord-Amerika, aldus de BAFI.