Veel roadfeederdiensten wijken door de problemen op Frankfurt Airport uit naar Schiphol en zorgen op bepaalde dagen en tijdstippen voor lange files bij de toegangswegen naar de vrachtafhandelaars WFS, Menzies en Swissport. Sommige bronnen bij de wegvervoerders spreken van wachttijden van acht uur voor de chauffeurs. ‘En dan sta je nog maar aan de poort van de afhandelaars.’

Capaciteitsgrenzen

De drie afhandelingsbedrijven, goed voor meer dan de helft van de totale afhandelingscapaciteit (2,1 miljoen ton) op de nationale luchthaven, zitten al tijdens het begin van het laatste kwartaal met het reguliere vrachtaanbod al bijna aan hun capaciteitsgrenzen en de vracht uit Duitsland ‘is de druppel die de emmer doet overlopen’, aldus belangenorganisatie ACN.

Haar directeur ,Maarten van As, wijst er ook op dat in de files ook de trucks met de reguliere vracht voor de vrachtafhandelaars op Schiphol en daarmee het gehele aanleverproces op Schiphol-Zuid-Oost wordt verstoord als er niet snel wordt ingegrepen. Hij wijst er daarbij op dat de congestieproblemen niet gelden voor de afhandelingsbedrijven van Dnata en KLM Cargo. Die afhandelaars zijn gevestigd op Schiphol Centrum en maken gebruik van andere aanvoerwegen.

Oplossingen

De belangenorganisatie zoekt nu samen met vastgoedbedrijf van Schiphol, expediteurs, truckers en afhandelaars naar oplossingen voor de verstoppingen. Daarvoor is ook een speciale taskforce met alle marktpartijen in het leven geroepen. Die kijkt onder meer voor de korte termijn naar het optimaliseren van rijroutes, het maken van speciale rijstroken en het beschikbaar stellen van andere rijstroken voor het parkeren van trucks.

Tegelijkertijd doet de belangenorganisatie de dringende oproep aan de expediteurs om vracht niet langer dan noodzakelijk bij de afhandelaars te laten staan.

Buffering

Verder wordt gekeken om de opening van een tweede toegang naar het vrachtareaal zodat niet alle trucks via de Anchoragelaan behoeven te rijden. Tevens wordt onderzocht om de trucks die niet zijn vooraangemeld eerst naar een tijdelijke parkeerplaats te dirigeren zodat de reguliere vracht weer kan doorstromen. ‘Deze vorm van buffering betekent wel dat er nog wat moet worden gedaan aan de afhandeling van de vrachtdocumentatie. De afhandelaars moeten immers van te voren weten wat er in die trucks zit’, aldus Van As.

De afhandelaars op Schiphol Zuid-Oost hebben verder individueel een aantal acties ondernomen, zegt hij. Zo heeft Swissport een nieuwe locatie voor het ophalen van importvracht geopend en stelt ook WFS extra plekken hiervoor open. Daarnaast wordt in de loodsen en ook op het voorterrein extra personeel ingezet om de doorstroom te verbeteren.

‘Nee’ verkopen

De meeste vrachtafhandelaars op Schiphol zijn door de oplopende drukte al ‘nee’ gaan verkopen aan klanten. Zo wordt er door een afhandelaar afgezien van passagiersvliegtuigen met alleen vracht aan boord op Schiphol. Het lossen en laden van deze ‘cargo-only’-vluchten ‘is gewoon te arbeidsintensief ‘, aldus een manager.

Schiphol Group heeft intussen verkeersbegeleiders beschikbaar gesteld op het truckverkeer op de aanvoerwegen naar de drie vrachtafhandelkaars beter te regelen. Ook heeft afhandelaar Menzies een extra tweede poort geopend ter hoogte van terminal 9 om meer de stroom aan trucks beter te kunnen afwikklelen.

ACN wijst er tegelijkertijd op dat los van het acute probleem van de overloop van vracht uit Duitsland de vrachtafhandeling op Schiphol al enige tijd op zijn tandvlees loopt door de grote toestroom aan vracht tijdens de coronacrisis en het nijpend personeelstekort bij de afhandelaars. Volgens diverse bedrijven is er grofweg 10% meer personeel nodig, maar zijn die ‘handjes’ niet te vinden.

Moordende concurrentie

Volgens diverse afhandelaars en vakbond FNV zou Schiphol Group als huisbaas ook meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de sector door strikte vestigingseisen te stellen aan de afhandelaars. Nu volstaat een huurcontract, wat geleid heeft tot veel aanbieders, een overcapaciteit aan vierkante meters loodsoppervlakte en een moordende onderlinge concurrentie. Het resultaat daarvan is dat de afhandelaars door airlines tegen elkaar worden uitgespeeld en ondanks recordhoge vrachttarieven in de luchtvrachtsector nog steeds tegen lage afhandelingsprijzen hun diensten moeten aanbieden.

congestie, schiphol, file

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement