Hij wijst er onder meer op dat de containerrederijen weer een groot aantal afvaarten willen schrappen tussen China en de VS en dit onvermijdelijk zal leiden tot meer luchtvrachtboekingen. Daarnaast kampt de luchtvrachtsector al met een groot tekort aan ruimte door het zwakke herstel van de belly-capaciteit en de congestie bij de afhandeling op luchthavens. Ook is er in de sector sprake van een gebrek aan opslagcapaciteit, hoge inflatie en een tekort aan personeel, zegt Fried.

Afgewenteld

Deze mix leidt tot een ‘perfect storm’ voor de luchtvrachtexpeditie de komende tijd, vreest hij. Fried begrijpt dat de containerrederijen hogere winstmarges nastreven, maar wijst erop dat dit nu deels wordt afgewenteld op de luchtvrachtsector. ‘De congestie op de luchthavens is al groot en een enorm probleem om de supplychain binnen de VS draaiende te houden.’

De Amerikaanse belangenbehartiger heeft voor de achterban recent al een congestie-committee opgezet om naar oplossingen te zoeken samen met de luchthavens en de autoriteiten. Daarnaast moeten de expediteurs ‘hun onderlinge communicatie sterk verbeteren en leren te improviseren’, adviseert Fried.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement