Over de derde week van augustus (15 tot 21 augustus) was het volumeverlies met 5% iets minder hoog. Sinds enige tijd zijn de mondiaal verkochte tonnages aan het afnemen, constateren de analisten. WorldACD meet daarbij het vervoerde (chargeable weight) tonnage in de wereld aan de hand van 350.000 onderzochte luchtvrachttransacties per de week.

Lichtpuntjes

Toch ontwaart de consultant in de afnemende vervoerscijfers over de eerste zeven maanden van dit jaar toch ook lichtpuntjes. Zo ligt het mondiaal verlies over die periode slechts op 4% en is het voor ‘80%’ voor rekening van Duitsland en zeven landen in het Verre Oosten (China, Hongkong, Thailand, Japan, India, Taiwan en Zuid Korea), stelt WorldACD. Die grote luchtvrachtexporterende landen zagen gebundeld het vrachtvervoer tussen januari en juli van dit jaar met maar liefst 12% afnemen.

Ofschoon dat op zich een sterke reductie is, aldus WorldACD geeft dat een vertekend beeld voor de totale luchtvrachtmarkt en valt die afname in het historisch perspectief mee. Zo lag het vrachtvolume in de eerste zeven maanden van het pre-coronajaar 2019 in de acht genoemde landen bijna gelijk (-1%) aan die van dit jaar.

Grootste verliezers

WorldACD wijst er verder ook op dat van de bijna 160 landen waarvan de luchtvrachtdata werden geanalyseerd ‘meer dan de helft’ groei lieten zien van de uitgaande luchtvrachtstromen. Het gaat dan om landen in onder meer Midden-en Zuid-Amerika (+10%) en Noord-Amerika (+9%). Europa liet over dezelfde periode een verlies van 5% zien, terwijl landen in het Midden Oosten procentueel met een afname van 20% aan chargeable weight de grootste verliezers waren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement