Het initiatief werd vorige week op het Airfreight Conference van Nieuwsblad Transport door operationeel directeur Hanne Buis van de Schiphol Group al in het vooruitzicht gesteld. De luchthaven laat maandag weten dat de uitnodigingen voor het overleg, dat volgende maand zal plaatsvinden, inmiddels al zijn verstuurd aan de betrokken partijen. Daarbij wordt gestuurd op ‘concrete acties’, aldus de luchthaven. Ook zal het overleg meer omvatten dan alleen de vrachtpool.

‘Onevenredig hard’

De geplande krimpplannen van het kabinet van aantal vliegbewegingen op Schiphol van 500.000 naar 440.000 vanaf het winterseizoen van 2023 zouden de Nederlandse luchtvrachtsector ‘onevenredig hard raken’, werd vorige week op het luchtvrachtcongres duidelijk. Sommige partijen, zoals vrachtafhandelaar Dnata, goed voor 40% van de vrachtoverslag op Schiphol, dreigden zelfs al  investeringen op Schiphol te zullen ‘heroverwegen’ indien de krimpplannen doorgaan. Luchtvrachtkoepel ACN vreest dat Schiphol maximaal zo’n 30% van zijn vrachtvluchten zal verliezen indien er geen aparte oplossing wordt gevonden voor de sector.

Slotpool

Luchtvaartjurist Frans Vreede wees er tijdens de bijeenkomst op dat een oplossing in de vorm van een aparte slotpool voor vrachtvluchten voor Schiphol juridisch mogelijk is en uitkomst biedt voor het dreigende verlies. Dat zou de branche een gegarandeerd aantal vliegbewegingen, gedacht wordt aan zo’n 20.000, kunnen opleveren, aldus de jurist.

De vrachtpool kan volgens Vreede binnen de capaciteitsdeclaratie van de luchthaven door Schiphol worden vastgelegd en dient dan door de onafhankelijke slotcoördinator te worden uitgevoerd. Volgens Vreede is er daarbij geen sprake van discriminatie ten opzichte van de passagiersvluchten aangezien vracht-en passagiersvluchten niet met elkaar concurreren en ‘volstrekt andere werelden zijn’. Ook de EU-slotregels laten zo’n plaatselijke oplossing toe, stelt hij.

Local Rule 3.0

Of Schiphol een oplossing zoekt in de vorm van een vrachtpool met een gegarandeerd aantal slots is nog onduidelijk. Tijdens de Airfreight Conference vorige week sprak directielid Hanne Buis van Schiphol slechts van de mogelijkheid van een Local Rule 3.0, die door Coordination Committee Netherlands (CCN) moet worden opgezet en geaccordeerd.

In dat comité van alle airlines op Schiphol hebben de passagiersmaatschappijen met home carrier KLM een overgrote meerderheid. Die partijen hebben zich in het verleden verzet tegen een aparte vrachtpool met gegarandeerde slots voor de vrachtsector.

Nutteloos

CCN kwam enkele jaren geleden na moeizaam onderhandelen nog wel tot een akkoord over een alternatief, de local rule 2.0. Daarbij viel de meerderheid van de niet benutte slots op Schiphol toe aan de vrachtmaatschappijen. Met de geplande reductie van het aantal vluchten op Schiphol naar 440.000 is die regeling min of meer nutteloos geworden aangezien er door de krapte aan vliegbewegingen op Schiphol dan geen onbenutte slots meer zullen zijn, aldus ACN.

Ambitieus

Buis wees er tijdens de Airfreight Conference verder op dat de krimpplannen van het kabinet qua tijd erg ambitieus zijn en het nog maar de vraag is of het kabinet de gestelde reductie gelet op de slotregels van de EU binnen een jaar kan realiseren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement