Buis (46), verantwoordelijk voor de vrachtactiviteiten binnen de Schiphol-directie, werd lange tijd gezien als de kroonprinses van de in het najaar van 2022 vertrokken topman Dick Benschop. Ook zij heeft volgens insiders de rekening gepresenteerd gekregen voor het beleid van afgelopen jaren dat vorig jaar resulteerde in chaos op Schiphol bij de bagage-afhandeling en lange wachtrijen bij de security.

Het onderliggend verwijt is dat het beleid van Schiphol te lang is gericht op het uitbesteden van activiteiten en reorganisaties, waaronder twee bij de vrachtafdeling, met als doel winstmaximalisatie. Dat leidde tot een groot verlies aan vakkennis in de eigen organisatie, waar de luchthaven nu, onder meer bij de vracht, de wrange vruchten van plukt.

Schoonmaak

Interim topman Ruud Sondag van Schiphol Group lijkt nu aan te sturen op een grote schoonmaak binnen de top van de luchthaven. Hij krijgt daarbij de steun van de raad van commissarissen. Verder zet hij in op een koerswijziging, waarbij er weer expertise wordt aangetrokken.

Een eerste voorbeeld is de komst van Joost van Doesburg. De FNV campagne-leider Schiphol is lange tijd beleidsadviseur geweest van verladersorganisatie Evofenedex en heeft een grote kennis opgebouwd in de nationale en internationale luchtvrachtmarkt. Hij wordt vanaf maart de nieuwe vrachtdirecteur van Schiphol, een post die vijf jaar geleden was weggesaneerd. Sindsdien is de focus op vracht langzaam verdwenen bij Schiphol. Van Doesburg moet die weer herstellen en krijgt ook de taak om de tanende vrachtpositie van Schiphol op te krikken. Dat betekent onder meer dat hij de dreigende krimp van het aantal vrachtvluchten op de luchthaven met het oog op de reductie van het aantal slots op de luchthaven van 500.000 naar 440.000 moet zien te voorkomen.

‘Geen garanties’

Eind vorig jaar zei Hanne Buis op het Luchtvrachtcongres van Nieuwsblad Transport in Den Haag zich hard te willen maken voor het behoud van de vrachtvluchten op Schiphol, ‘maar garanties kan ik niet geven’. Ook harde toezeggingen voor een een uitzonderingspositie voor de sector in de vorm van een vrachtpool met 20.000 vluchten per jaar, wilde zij desgevraagd niet geven. Wel zegde ze een crisisoverleg over het onderwerp met alle stakeholders toe. Dat overleg in november van het vorig jaar heeft volgens enkele betrokkenen echter niets opgeleverd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement