Vlaanderen stoot net als Nederland te veel stikstof uit en moet dat terugdringen om de natuur te sparen. Als dat niet gebeurt dreigen bijvoorbeeld boeren, de bouw en ook de luchtvaart geen vergunning te krijgen of die door tussenkomst van de rechter te verliezen. De Vlaamse regering kwam vorig jaar met plannen, maar heeft die door protesten en onenigheid nog altijd niet doorgezet.

Tegen de zomer moet Brussels Airport een nieuwe vergunning aanvragen, zegt de luchthaven. Daarvoor zijn duidelijke stikstofregels nodig. “Daarom is het belangrijk dat er op korte termijn hierover een rechtszeker decreet wordt goedgekeurd”, benadrukt het vliegveld.

Verantwoordelijk minister Zuhal Demir wijst al langer op het gevaar van een algemene vergunningsstop, die ook de luchtvaart tot stilstand zou brengen. “Dat gaat over tienduizenden banen, hè? Willen we die op het spel zetten?”, zei ze eerder. Maar volgens rivaliserende partijen roept Demir dat schrikbeeld enkel op om de weerstand tegen haar voorstellen de kop in te drukken.