“Deze gronden zijn noodzakelijk om de ontwikkeling van de WCT mogelijk te maken”, benadrukt Zeeland Seaports (ZSP). Het herinnert eraan dat het nieuwe provinciebestuur de ontwikkeling van containerterminals in Vlissingen, met de WCT als speerpunt, weer op de agenda heeft gezet.

Als de betrokken zone als alternatief wordt gebruikt voor de ontpoldering van de Hedwigepolder (die voorzien was in het raam van de akkoorden met Vlaanderen over de verdieping van de Schelde), zal voor de Westerschelde Container Terminal elders een natuurcompensatie gezocht moeten worden. “Wat betekent dat de aanleg van de WCT zeer onzeker wordt.” Volgens een bericht in de ‘Provinciaal Zeeuwse Courant’ zou de Nederlandse staatsecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie die denkpiste in overweging nemen.

“Deze compensatiegronden zijn door Zeeland Seaports de afgelopen jaren verworven en zijn als compensatiegronden voor de aantasting van de ecologische hoofdstructuur (EHS) nog steeds nodig om de WCT te kunnen realiseren. Het ‘omvlaggen’ van het beoogde gebied levert juridische risico’s op die de ontwikkeling van de WCT in de weg kunnen staan”, benadrukt Zeeland Seaports.

“Indien een dergelijke keuze wordt gemaakt, dan betekent dit dat expliciet een keuze wordt gemaakt voor de havenontwikkelingen in Antwerpen boven die in Zeeland. Immers, de natuurcompensatie is het gevolg van de verbetering van de toegankelijkheid van de Antwerpse haven. De Westerschelde Container Terminal is een zeer kansrijke uitbreidingsmogelijkheid voor de Zeeuwse havens en biedt straks ruimte om de allergrootste containerschepen moeiteloos te kunnen faciliteren”, besluit ZSP.