De sluiting van de hoogovens in het Luikse en het mottenballen van andere fabrieken, o.a. in Lotharingen, zijn voorzorgsmaatregelen die de staalreuzen nemen om te vermijden dat er overaanbod komt en dat de prijzen dalen. Aditya Mittal, financieel directeur van ArcelorMittal, heeft zopas verklaard dat er ‘voorlopig’ geen andere sluitingen komen. Volgens analisten is de voorzichtige woordenkeuze een teken aan de wand.

Volgens de World Steel Association (WSA) zal de werelwijde vraag naar staal dit jaar en in 2012 toenemen, maar in een veel lager tempo dan in 2010. De WSA voorspelt dat de vraag dit jaar met 6,5 procent stijgt tot 1,398 miljard ton. Voor volgend jaar wordt een verdere toename van 5,4 procent vooropgesteld. In 2010 was de groei nog 15,1 procent.

De WSA verwacht dat de vraag in de ontwikkelde landen slechts zeer gering zal toenemen, terwijl de groei in opkomende landen robuust zal zijn. De afname van staal door China zal dit jaar met 7,5 procent stijgen tot ruim 643 miljoen ton. Volgend jaar zou de groei 6 procent zijn, tot bijna 682 miljoen ton. Ook in India blijft de vraag redelijk hoog: de groei wordt er geschat op 4,3 procent tot 67,7 miljoen ton in 2011, en een groei van 7,9 procent volgend jaar.

De onstabiliteit op de financiële markten en de verslechterende vooruitzichten zorgen voor nervositeit in de staalsector. De klanten – en meer bepaald de bouw- en de autoindustrie – nemen een afwachtende houding aan en vermijden zoveel als mogelijk de stocks. Hierdoor zijn de bestellingen van staal aan het zakken, wat de druk op de prijs verhoogt. Zo zijn de prijzen van ArcelorMittal het afgelopen kwartaal met 1,7% gedaald, hoewel de verzonden volumes met 4,9% gestegen zijn.

Toch is niet alles kommer en kwel in de staalindustrie. Zo noteren de leveranciers van stalen buizen ten behoeve van de energiesector een blijvende stijging van de vraag naar hun producten. Dat blijkt uit de cijfers van twee wereldleiders op dit gebied, Tenaris en Vallourec. Zij merken nog steeds geen terugval, wel integendeel. De olie- en gasindustrie blijft investeren in zowel productie- als exploratieprojecten. Zo verwacht Vallourec dat de verzonden volumes tijdens de tweede jaarhelft meer zullen stijgen dan tijdens de eerste. En die volumes stegen al met 28%.