Total, eigenaar van de grootste raffinaderij in Antwerpen (die tevens de grootste van deze groep wereldwijd is), investeert 1 miljard euro. De nieuwe installatie moet meer diesel dan benzine winnen uit aardolie.

ExxonMobil, in Antwerpen de nummer 2 qua grootte, is met 1,3 miljard euro de grootste investeerder. Dat bedrag wordt aangewend voor de bouw van een nieuwe fabriek voor het omzetten van zware fracties van ruwe olie in lichtere.

De directies van beide groepen zouden in het najaar een definitieve beslissing nemen over de investeringen.

Gunvor (foto) legt in oktober zijn raffinaderij voor drie weken stil voor een grote schoonmaak. Deze operatie vergt ook een investering van enkele miljoenen. Gunvor is het voormalige IBR (Petroplus), op zijn beurt de erfgenaam van BRC.