Luik staat voor een cruciale periode met de hernomen dialoog tussen de vakbonden en staalgroep ArcelorMittal na tussenkomst van een bemiddelaar. Wat er uit de bus zal komen, is nog niet duidelijk.

Een overname van de activiteiten door de Waalse overheid lijkt utopisch. Er zou meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd moeten worden en er zou een heel nieuw commercieel netwerk moeten worden uitgebouwd.

Het stilleggen van de warme lijn kostte de haven van Luik reeds een trafiekverlies van twee miljoen ton aan ertsen en steenkool. Daarvan kon al snel een miljoen ton gerecupereerd worden dankzij een exporttrafiek van 600.000 ton cokes en 400.000 ton steengroeveproducten.

Wat de koude lijn betreft, is het moeilijk om een juist tonnage te berekenen, aangezien hierbij verschillende onderaannemers betrokken zijn. Het gaat onder meer om de aanvoer van brammen vanuit Duinkerke en Gent, voornamelijk per spoor, goed voor zo’n twee miljoen ton. Daarnaast zijn er nog trafieken van afgewerkte en half afgewerkte producten.

ArcelorMittal wilde 138 miljoen euro investeren in de koude lijn, maar trok die belofte in als gevolg van de negatieve houding van de vakbonden. Mocht er toch een akkoord uit de bus komen, zou ArcelorMittal alsnog dat bedrag op tafel willen leggen.